Dyrekcja instytutu

Grzegorz4
dr Grzegorz Malinowski dyrektor instytutu, zastępca dyrektora ds. badawczych
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Zdobył doświadczenie biznesowe pracując na wielu stanowiskach w bankowości, prowadząc działalność doradczą, rozwijając sprzedaż w różnych branżach oraz zarządzając ryzykiem walutowym przedsiębiorstw. Jestem członkiem centrum TIGER, zajmującego się problematyką rozwoju gospodarczego w kontekście globalizacji. Doktor nauk ekonomicznych, magister zarządzania finansami i filozofii.
Edyta Parafian 2
Edyta Masłowska-Parafian zastępca dyrektora ds. finansowych i operacyjnych
Była zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. finansowych i zarządzania. Pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie przez ponad 6 lat zajmowała się tworzeniem systemu zarządzania i finansowania inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich. Zajmowała się zarządzaniem i monitorowaniem największych projektów finansowanych ze środków UE w zakresie ochrony środowiska i edukacji.
Instytut Socjologii - fotAndrzej Romański (1)
dr hab. Michał Wróblewski Główny specjalista ds. badawczych
Socjolog, filozof, profesor uczelniany związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Realizował wiele projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Ewa Kawiak-Jawor
dr Ewa Kawiak-Jawor Kierownik Grupy Badawczej Zdrowie
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Praktyk z zakresu jakościowej oraz ilościowej analizy danych oraz nowych technologii w medycynie i zdrowiu publicznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze e-zdrowia oraz m-zdrowia. Konsultant w zakresie organizacji ochrony zdrowia w międzynarodowych projektach badawczych. Jako specjalista z zakresu biostatystyki wspiera pracę wielu zespołów badawczych. Dydaktyk z zakresu statystyki oraz zdrowia publicznego.
zdjęcie(1)
Krzysztof Nędzyński Starszy specjalista ds. badawczych
Ekonomista, zdobywał doświadczenie m.in. w PwC, Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Były dziennikarz Obserwatora Finansowego. Współzałożyciel pierwszego w Polsce rynku przewidywań. Podstawowe kompetencje w inżynierii i prowadzeniu procesu B+R poznał w rodzinnej firmie. Absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
justyna_duszyńska_www
Justyna Duszyńska Kierownik Grupy Badawczej COT Transformacja Cyfrowa
Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania komunikacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Przez ponad 9 lat sprawowała funkcje kierownicze w Ministerstwie Cyfryzacji. Blisko 7 lat pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Realizowała projekty dotyczące m.in. identyfikacji elektronicznej, interoperacyjności, e-usług publicznych, , a także wdrażała zmiany prawne znoszące bariery w obszarze cyfryzacji.
Marta Miedzińska zdjęcie
Marta Miedzińska Młodszy specjalista ds. badawczych
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zafascynowana rozwojem nowoczesnych technologii i ich długoterminowymi konsekwencjami społeczno- psychologicznymi. Interesuje się neuronauką i psychologią sztucznej inteligencji. Wiedzę z tego obszaru zgłębiała w pracy nad wdrożeniem i rozwojem chatbota Santander Bank Polska, gdzie zdobyła również doświadczenie w branży analityczno-badawczej.
Joanna Grudowska
Joanna Grudowska Młodszy specjalista ds. analiz
Socjolożka, której zainteresowania związane są z nauką i technologią. Studentka w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Doświadczenia w realizowaniu badań społecznych i marketingowych zdobywała, pracując w Neuce, GUS, Pracowni Badań Społecznych i Marketingowych „SOMA”, a w zakresie partycypacji obywatelskiej współpracowała z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.
Jerzy Karwelis
Jerzy Karwelis Kierownik Działu Relacji z Partnerami Strategicznymi
Pracował dla prasowych koncernów wydawniczych (Dziewczyna, Popcorn, CHIP, Forbes, Newsweek, Fakt, Rzeczpospolita). Działał na rzecz środowiska wydawniczego (Izba Wydawców Prasy, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy). Uczestniczył w tworzeniu standardów środowiska mediowego (Polskie Badania Czytelnictwa, Polskie Badania Internetu, Kodeks Wydawców Prasy). Specjalizował się w zarządzaniu procesami wydawniczymi, restrukturyzacji, rebrandingu tytułów i ich komercjalizacji. Zainteresowania: polityka, media, publicystyka, windsurfing, narty.
Aleksandra Chaładaj
Aleksandra Chaładaj Główny specjalista – Dział Relacji z Partnerami Strategicznymi
Absolwentka Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Technik farmaceutyczny z wieloletnim doświadczeniem i praktyczną znajomością rynku medycznego w Polsce. Prywatnie pasjonatka fotografii oraz miłośniczka tenisa i siatkówki.
Monika Stygar
Monika Stygar Główny specjalista – Dział Relacji z Partnerami Strategicznymi
Zawodowo związana z transformacją cyfrową i nowymi technologiami. Przez ponad 20 lat pracowała na pograniczu mediów cyfrowych, biznesu i IT. Prowadziła kluczowe projekty wydawnicze i produktowe dla największego polskiego portalu Onet. Pracowała również w dziale projektów specjalnych i eventów w Ringier Axel Springer Polska, gdzie odpowiadała za komercjalizację i digitalizację usług i produktów oraz kontakty z biznesem. Ukończyła geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie i marketing na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie entuzjastka zdrowego stylu życia, dobrego kina, muzyki poważnej i jazzu. W wolnym czasie działa jako mentorka.
Andrzej Jarząbek
Andrzej Jarząbek Młodszy specjalista ds. analiz
Absolwent kierunku BSc Business Economics na University of Westminster w Londynie. Doświadczenie analityczno-badawcze zdobywał jako analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym (obszar ekonomii behawioralnej oraz energii i klimatu) oraz w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Londynie. Autor i współautor publikacji o tematyce społeczno-gospodarczej (m.in. ekonomia i nierówności społeczne, rynek pracy, srebrna gospodarka, gospodarka odpadowa czy zrównoważony rozwój i ochrona powietrza). Zawodowo i prywatnie zwolennik interdyscyplinarnego podejścia do nauk społecznych.
Kamil Kulesza
dr inż. Kamil Kulesza Główny specjalista ds. badawczych
Specjalizuje się w technologii organicznej (w procesach kondensacji) oraz technologii tworzyw sztucznych. Kierował projektami badawczymi związanymi z technologią produkcji bisfenolu A oraz jego zastosowania. Zajmował się również problemami badawczymi związanymi z recyklingiem PVC i otrzymywaniem spienionych poliuretanów. Wykształcenie zdobywał na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Wyższej Szkole Bankowej w Wrocławiu. Prywatnie lubi grę w szachy i brydża oraz programowanie.
Adam Rosik
Adam Rosik Starszy specjalista ds. badawczych
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie w organizacji procesu B+R i zarządzaniu jakością zdobywał m.in. w Orange Labs i PGE Nowa Energia. Prowadził projekty innowacyjne, w tym pilotaże z pogranicza energetyki, telekomunikacji i rozwiązań smart. Dobrze czuje się w zadaniach analitycznych na styku techniki i biznesu. Interesuje się innowacjami, w tym poprawą efektywności istniejących rozwiązań poprzez implementację technologii inteligentnych.
DB foto1
Dominika Bagińska-Chyłek Kierownik Projektów
Menadżer projektów biznesowych, społecznych, w tym badawczych, z zakresu relacji nauki i biznesu, rozwoju instytucjonalnego i budowy partnerstw. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie w tym zakresie, zarówno po stronie po stronie firmy konsultingowej, instytucji publicznych, jak i organizacji międzynarodowych (UN Migration Agency). Utworzyła sieć 16 Regionalnych Centrów Umiejętności, zarządzając 45 osobowym rozproszonym zespołem specjalistów, co przyczyniło się do uzyskania wyróżnienia w postaci Polskiej Nagrody Innowacyjnego Rozwoju 2021 „Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki”. Pasjonatka zarządzania talentami i podejścia partycypacyjnego. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Warszawskiego, kierunku socjologia. Odpowiedzialna za rozwój oferty ESG i współpracę na rzecz zielonej transformacji.
Zdjęcie-Bożena Goliszewska-Chojdak
Bożena Goliszewska-Chojdak Specjalista ds. kadr i płac
Ekonomistka, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane głównie w spółkach prawa handlowego działających w różnych branżach. Prowadzi działalność doradczą i edukacyjną, jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.
_MG_3055
Jolanta Rzęsista Kierownik Działu Administracji i Organizacji
Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu back office. Pracowała w Centrum Partnerstwa Społecznego „Diolog” im. A. Bączkowskiego, Instytucie Badań Edukacyjnych gdzie była odpowiedzialna za administrowanie nieruchomością, organizacje biura, opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych, zamówienia publiczne, planowanie remontów i inwestycji budowlanych.
_MG_3081
Magdalena Kocikowska Specjalista ds. administracyjnych
Magister administracji i inżynier ogrodnictwa. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w handlu. Pracuje w instytucie od ponad czterech lat, pełniła m.in. funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego. Prywatnie interesuje się odtwórstwem historycznym, lubi taniec i kryminały.
anna_wieczorek_www
Anna Wieczorek Specjalista ds. obsługi projektów i raportowania
Ekspertka z piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze koordynacji i rozliczania projektów. Specjalistka ds. kadr i płac. Pracowała jako koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych zajmujących się ekologią, edukacją, partycypacją społeczną i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Aktywistka społeczna. Bicyklistka. Miłośniczka gier planszowych i literatury.
elzbieta_padewska
Elżbieta Padewska Starszy specjalista ds. księgowości
Absolwentka studiów licencjackich w Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkole Wyższej z zakresu zarządzania finansami. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości. Pracowała m.in. jako specjalista ds. kontroli księgowych w sektorze bankowym oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na stanowisku starszy specjalista ds. księgowości, gdzie zajmowała się rozliczaniem projektów unijnych. Prywatnie miłośniczka filmów grozy, thrillerów, stand-upu i muzyki rockowej.
Foto Dorota Mancewicz2
Dorota Mancewicz Starszy specjalista ds. organizacyjnych
Monika Górska
Monika Górska Specjalista ds. analiz finansowych
Z wykształcenia magister prawa kanonicznego, zawodowo przez kilka lat zajmowała się finansami przedsiębiorstwa. Posiadaczka zawsze otwartego umysłu i pozytywnego nastawienia, chętna do zdobywania nowej wiedzy i poszerzania horyzontów. Prywatnie jest miłośniczką rękodzieła, jazdy konnej i tańca.
Ela Suprun2
Elżbieta Suprun Samodzielne stanowisko ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego
Ekonomista. Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami: rachunkowości, finansów, organizacji i restrukturyzacji firm istotnych dla gospodarki kraju, należących do sektora finansów publicznych lub finansowanych ze środków publicznych, min.: w agencji płatniczej, w instytucie medycznym i szpitalu klinicznym. Doradca w ministerstwie. Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rad Nadzorczych Rynków Hurtowych i agencji rządowej.
_MG_3025
Aleksandra Białorudzka Główny specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Geologii, specjalizacja geologia inżynierska. Pracowała m.in. jako project manager w Backup Events Branding Institute oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie zajmowała się geologią inżynierską, złożową i hydrogeologią. Współpracowała również z Państwowym Instytutem Geologicznym.