Dyrekcja instytutu

Piotr Stankiewicz
dr hab. Piotr Stankiewicz Dyrektor instytutu

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu specjalizujący się w relacjach między rozwojem nowych technologii a życiem społecznym. Zajmuje się oceną technologii, zarządzaniem innowacjami technologicznymi, społeczną percepcją ryzyka i partycypacją publiczną w rozwoju technologii. Prowadzi badania na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. Absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) na UMK (socjologia i filozofia). W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University.

Współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Analiz Sejmowych, resorty środowiska i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przez ostatnie 15 lat badał kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych organizmów, wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, poszukiwanie gazu łupkowego oraz konflikty społeczne wokół farm wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.

W latach 2017-2020 był dyrektorem Instytutu Badań Edukacyjnych – instytutu badawczego w Warszawie. Uczestniczył i kierował kilkunastoma polskimi i międzynarodowymi projektami badawczymi, finansowanymi ze środków NCN, 7 Programu Ramowego UE, Horyzont 2020, Erasmus+. Członek panelu ekspertów Narodowego Centrum Nauki.

Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wspólnie z Mirosławem Gwiazdowiczem z Biura Analiz Sejmowych redagował numer biuletynu Studia BAS poświęcony ocenie technologii.

Grzegorz4
dr Grzegorz Malinowski Zastępca dyrektora ds. badań
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Zdobył doświadczenie biznesowe pracując na wielu stanowiskach w bankowości, prowadząc działalność doradczą, rozwijając sprzedaż w różnych branżach oraz zarządzając ryzykiem walutowym przedsiębiorstw. Jestem członkiem centrum TIGER, zajmującego się problematyką rozwoju gospodarczego w kontekście globalizacji.
Edyta Parafian 2
Edyta Masłowska-Parafian Zastępca dyrektora ds. finansowych i zarządzania
Była zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. finansowych i zarządzania. Pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie przez ponad 6 lat zajmowała się tworzeniem systemu zarządzania i finansowania inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich. Zajmowała się zarządzaniem i monitorowaniem największych projektów finansowanych ze środków UE w zakresie ochrony środowiska i edukacji.
Instytut Socjologii - fotAndrzej Romański (1)
dr hab. Michał Wróblewski Główny specjalista ds. badawczych
Socjolog, filozof, profesor uczelniany związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z obszarami socjologii zdrowia, choroby i medycyny oraz studiów nad nauką i technologią. Obecnie prowadzi badania dotyczące społecznej percepcji chorób zakaźnych oraz konfliktów wokół zanieczyszczenia powietrza. Realizował wiele projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Ewa Kawiak-Jawor
dr Ewa Kawiak-Jawor Kierownik Grupy Badawczej Zdrowie
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Praktyk z zakresu jakościowej oraz ilościowej analizy danych oraz nowych technologii w medycynie i zdrowiu publicznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze e-zdrowia oraz m-zdrowia. Konsultant w zakresie organizacji ochrony zdrowia w międzynarodowych projektach badawczych. Jako specjalista z zakresu biostatystyki wspiera pracę wielu zespołów badawczych. Dydaktyk z zakresu statystyki oraz zdrowia publicznego.
Krzysztof Nedzynski 2
Krzysztof Nędzyński Starszy specjalista ds. badawczych
Ekonomista, zdobywał doświadczenie m.in. w PwC, Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Były dziennikarz Obserwatora Finansowego. Współzałożyciel pierwszego w Polsce rynku przewidywań. Podstawowe kompetencje w inżynierii i prowadzeniu procesu B+R poznał w rodzinnej firmie. Absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
PIOTR PRZYMUSIALA 01_pp
Piotr Przymusiała Starszy specjalista ds. analiz
Absolwent Politechniki Łódzkiej, ukończył studia doktoranckie w obszarze mikrotechnologii oraz materiałów w medycynie na Politechnice Śląskiej. Współpracuje z firmami, startupami, jednostkami badawczo-naukowymi w Polsce i za granicą. Wykorzystuje w swej pracy metodykę TRIZ, zwiększając efektywność pracy zespołów konstruktorskich i badawczo-rozwojowych.
justyna_duszyńska_www
Justyna Duszyńska Kierownik Grupy Badawczej COT Transformacja Cyfrowa
Prawnik, menedżer, ekspert rynku cyfrowego, pasjonatka transformacji cyfrowej na rzecz ułatwiania komunikacji przy wykorzystaniu innowacyjnych technologii. Przez ponad 9 lat sprawowała funkcje kierownicze w Ministerstwie Cyfryzacji. Blisko 7 lat pełniła funkcję Sekretarza Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji. Realizowała projekty dotyczące m.in. identyfikacji elektronicznej, interoperacyjności, e-usług publicznych, , a także wdrażała zmiany prawne znoszące bariery w obszarze cyfryzacji.
Marta Miedzińska zdjęcie
Marta Miedzińska Młodszy specjalista ds. badawczych
Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zafascynowana rozwojem nowoczesnych technologii i ich długoterminowymi konsekwencjami społeczno- psychologicznymi. Interesuje się neuronauką i psychologią sztucznej inteligencji. Wiedzę z tego obszaru zgłębiała w pracy nad wdrożeniem i rozwojem chatbota Santander Bank Polska, gdzie zdobyła również doświadczenie w branży analityczno-badawczej.
Jerzy Karwelis
Jerzy Karwelis Kierownik Działu Relacji z Partnerami Strategicznymi
Pracował dla prasowych koncernów wydawniczych (Dziewczyna, Popcorn, CHIP, Forbes, Newsweek, Fakt, Rzeczpospolita). Działał na rzecz środowiska wydawniczego (Izba Wydawców Prasy, Związek Kontroli Dystrybucji Prasy). Uczestniczył w tworzeniu standardów środowiska mediowego (Polskie Badania Czytelnictwa, Polskie Badania Internetu, Kodeks Wydawców Prasy). Specjalizował się w zarządzaniu procesami wydawniczymi, restrukturyzacji, rebrandingu tytułów i ich komercjalizacji. Zainteresowania: polityka, media, publicystyka, windsurfing, narty.
Andrzej Szczęśniak
Andrzej Szczęśniak Główny specjalista – Dział Relacji z Partnerami Strategicznymi
Z wykształcenia kulturoznawca, z ponad 30-letniej praktyki – przedsiębiorca, menedżer, ekspert rynku paliw, gazu, energii i polityki energetycznej. Działacz opozycji antykomunistycznej, w wolnej Polsce – praktyk i działacz gospodarczy, między innymi prezes Polskiej Izby Paliw Płynnych, prezes spółki Lotos Partner, ekspert Polskiej Organizacji Gazu Płynnego. Niezależny ekspert w branży energii, o której publikuje systematycznie teksty analityczne. W Łukasiewicz – IOT zajmuje się kojarzeniem interesów polskich przedsiębiorstw i polskiej nauki.
Monika Stygar
Monika Stygar Główny specjalista – Dział Relacji z Partnerami Strategicznymi
Zawodowo związana z transformacją cyfrową i nowymi technologiami. Przez ponad 20 lat pracowała na pograniczu mediów cyfrowych, biznesu i IT. Prowadziła kluczowe projekty wydawnicze i produktowe dla największego polskiego portalu Onet. Pracowała również w dziale projektów specjalnych i eventów w Ringier Axel Springer Polska, gdzie odpowiadała za komercjalizację i digitalizację usług i produktów oraz kontakty z biznesem. Ukończyła geografię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie i marketing na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Prywatnie entuzjastka zdrowego stylu życia, dobrego kina, muzyki poważnej i jazzu. W wolnym czasie działa jako mentorka.
Aleksandra Chaładaj
Aleksandra Chaładaj Główny specjalista – Dział Relacji z Partnerami Strategicznymi
Absolwentka Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Technik farmaceutyczny z wieloletnim doświadczeniem i praktyczną znajomością rynku medycznego w Polsce. Prywatnie pasjonatka fotografii oraz miłośniczka tenisa i siatkówki.
Kamil Kulesza
dr inż. Kamil Kulesza Koordynator Grupy Badawczej Zrównoważona Gospodarka i Energia
Specjalizuje się w technologii organicznej (w procesach kondensacji) oraz technologii tworzyw sztucznych. Kierował projektami badawczymi związanymi z technologią produkcji bisfenolu A oraz jego zastosowania. Zajmował się również problemami badawczymi związanymi z recyklingiem PVC i otrzymywaniem spienionych poliuretanów. Wykształcenie zdobywał na Politechnice Krakowskiej, w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN oraz Wyższej Szkole Bankowej w Wrocławiu. Prywatnie lubi grę w szachy i brydża oraz programowanie.
Adam Rosik
Adam Rosik Starszy specjalista ds. badawczych
Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Doświadczenie w organizacji procesu B+R i zarządzaniu jakością zdobywał m.in. w Orange Labs i PGE Nowa Energia. Prowadził projekty innowacyjne, w tym pilotaże z pogranicza energetyki, telekomunikacji i rozwiązań smart. Dobrze czuje się w zadaniach analitycznych na styku techniki i biznesu. Interesuje się innowacjami, w tym poprawą efektywności istniejących rozwiązań poprzez implementację technologii inteligentnych.
Andrzej Jarząbek
Andrzej Jarząbek Młodszy specjalista ds. analiz
Absolwent kierunku BSc Business Economics na University of Westminster w Londynie. Doświadczenie analityczno-badawcze zdobywał jako analityk w Polskim Instytucie Ekonomicznym (obszar ekonomii behawioralnej oraz energii i klimatu) oraz w Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Londynie. Autor i współautor publikacji o tematyce społeczno-gospodarczej (m.in. ekonomia i nierówności społeczne, rynek pracy, srebrna gospodarka, gospodarka odpadowa czy zrównoważony rozwój i ochrona powietrza). Zawodowo i prywatnie zwolennik interdyscyplinarnego podejścia do nauk społecznych.
Joanna Grudowska
Joanna Grudowska Młodszy specjalista ds. analiz
Socjolożka, której zainteresowania związane są z nauką i technologią. Studentka w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu. Doświadczenia w realizowaniu badań społecznych i marketingowych zdobywała, pracując w Neuce, GUS, Pracowni Badań Społecznych i Marketingowych „SOMA”, a w zakresie partycypacji obywatelskiej współpracowała z Pracownią Zrównoważonego Rozwoju z Torunia.
_MG_3055
Jolanta Rzęsista Kierownik Działu Administracji i Organizacji
Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zarządzaniu back office. Pracowała w Centrum Partnerstwa Społecznego „Diolog” im. A. Bączkowskiego, Instytucie Badań Edukacyjnych gdzie była odpowiedzialna za administrowanie nieruchomością, organizacje biura, opracowanie i wdrożenie procedur wewnętrznych, zamówienia publiczne, planowanie remontów i inwestycji budowlanych.
Paweł Prusik2
Paweł Prusik Główny specjalista ds. zamówień publicznych
Ekspert z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem w obszarze zamówień publicznych. Pracował m.in. w Kancelarii Sejmu, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Urzędzie Wojewódzkim m.st. Warszawy oraz w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Żyrardów. Lubi grać na gitarze i gotować.
anna_wieczorek_www
Anna Wieczorek Specjalista ds. obsługi projektów i raportowania
Ekspertka z piętnastoletnim doświadczeniem w obszarze koordynacji i rozliczania projektów. Specjalistka ds. kadr i płac. Pracowała jako koordynatorka projektów w organizacjach pozarządowych zajmujących się ekologią, edukacją, partycypacją społeczną i przeciwdziałaniem dyskryminacji. Aktywistka społeczna. Bicyklistka. Miłośniczka gier planszowych i literatury.
Zdjęcie-Bożena Goliszewska-Chojdak
Bożena Goliszewska-Chojdak Specjalista ds. kadr i płac
Ekonomistka, posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe zdobywane głównie w spółkach prawa handlowego działających w różnych branżach. Prowadzi działalność doradczą i edukacyjną, jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej.
KK
Katarzyna Król Kierownik Działu Księgowości
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz studiów podyplomowych na kierunku rachunkowość i finanse przedsiębiorstwa w Akademii Leona Koźmińskiego. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości oraz świadectwo kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów, niezbędne do prowadzenia ksiąg rachunkowych.
G.MIKOŁAJCZYK
Grażyna Mikołajczyk Specjalista ds. księgowości
Absolwentka Wydziału Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W swojej karierze zawodowej była związana m.in. z działami finansowymi i księgowymi, zarówno w sektorze prywatnym (Ikea Retail, KR Group), jak i w publicznym. Pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.
elzbieta_padewska
Elżbieta Padewska Starszy specjalista ds. księgowości
Absolwentka studiów licencjackich w Warszawskiej Szkole Zarządzania Szkole Wyższej z zakresu zarządzania finansami. Ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze księgowości. Pracowała m.in. jako specjalista ds. kontroli księgowych w sektorze bankowym oraz w Instytucie Badań Edukacyjnych na stanowisku starszy specjalista ds. księgowości, gdzie zajmowała się rozliczaniem projektów unijnych. Prywatnie miłośniczka filmów grozy, thrillerów, stand-upu i muzyki rockowej.
_MG_3025
Aleksandra Białorudzka Główny specjalista ds. zarządzania i administrowania nieruchomościami
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, studiów licencjackich oraz magisterskich na Wydziale Geologii, specjalizacja geologia inżynierska. Pracowała m.in. jako project manager w Backup Events Branding Institute oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, gdzie zajmowała się geologią inżynierską, złożową i hydrogeologią. Współpracowała również z Państwowym Instytutem Geologicznym.
zdj Marta Piątek-Gajos2
Marta Piątek-Gajos Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu
Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek kosmetologia. Pracowała m.in. jako recepcjonistka w Dyrekcji Generalnej Auchan oraz w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym, gdzie zajmowała się obsługą Kancelarii ogólnej. W wolnym czasie lubi grać w gry planszowe oraz czytać kryminały.
Foto Dorota Mancewicz2
Dorota Mancewicz Starszy specjalista ds. organizacyjnych
_MG_3081
Magdalena Kocikowska Starszy specjalista ds. administracyjnych
Magister administracji i inżynier ogrodnictwa. Ma ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy w handlu. Pracuje w instytucie od ponad czterech lat, pełniła m.in. funkcję sekretarza redakcji czasopisma naukowego. Prywatnie interesuje się odtwórstwem historycznym, lubi taniec i kryminały.
Ela Suprun2
Elżbieta Suprun Samodzielne stanowisko ds. restrukturyzacji i kontrolingu wewnętrznego
Ekonomista. Manager z trzydziestoletnim doświadczeniem w zarządzaniu obszarami: rachunkowości, finansów, organizacji i restrukturyzacji firm istotnych dla gospodarki kraju, należących do sektora finansów publicznych lub finansowanych ze środków publicznych, min.: w agencji płatniczej, w instytucie medycznym i szpitalu klinicznym. Doradca w ministerstwie. Przewodnicząca i Wiceprzewodnicząca Rad Nadzorczych Rynków Hurtowych i agencji rządowej.
Monika Górska
Monika Górska Specjalista ds. analiz finansowych
Z wykształcenia magister prawa kanonicznego, zawodowo przez kilka lat zajmowała się finansami przedsiębiorstwa. Posiadaczka zawsze otwartego umysłu i pozytywnego nastawienia, chętna do zdobywania nowej wiedzy i poszerzania horyzontów. Prywatnie jest miłośniczką rękodzieła, jazdy konnej i tańca.