Dyrekcja instytutu

Grzegorz Malinowski (1)www
dr Grzegorz Malinowski dyrektor instytutu
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Posiada bogate doświadczenie w pracy w przemyśle. Był menedżerem produktu w sektorze bancassurance i konsultantem ds. ryzyka walutowego. Był ekspertem-doradcą w Third Bridge. Doktor nauk ekonomicznych, magister zarządzania finansami i filozofii.
Karol Dobrzeniecki www
dr hab. Karol Dobrzeniecki, zastępca dyrektora ds. badawczych
Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  prawnik, autor ponad stu publikacji poświęconych prawu nowych technologii, wyzwaniom legislacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, zagadnieniom teorii prawa i państwa. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji w latach 2016-2018, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, ekspert Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo oraz Biura Analiz Sejmowych.
Edyta Parafian www
Edyta Masłowska-Parafian zastępca dyrektora ds. finansowych i operacyjnych
Była zastępcą dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych ds. finansowych i zarządzania. Pracowała m.in. w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego, gdzie przez ponad 6 lat zajmowała się tworzeniem systemu zarządzania i finansowania inicjatyw realizowanych w ramach funduszy europejskich. Zajmowała się zarządzaniem i monitorowaniem największych projektów finansowanych ze środków UE w zakresie ochrony środowiska i edukacji.

Centra instytutu