Celem raportu jest uwrażliwienie polskich przedsiębiorców i decydentów na wyzwania i trendy technologiczne najbliższej dekady. Wskazanie szczegółowych rozwiązań   technologicznych,  które ze względów optymalizacyjnych  lub regulacyjnych będą stanowiły o przewagach konkurencyjnych w nadchodzących latach.