Klaster "Polskie Technologie Bazaltowe"

Grupa ludzi stoi pozując na schodachw budynku

Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii (do 31.12.2024 ORGMASZ) i Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe.

Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada 2022 w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem.