DRIFT Zespół

Dział Badań Naukowych – zespół

dr Ewa Kawiak-Jawor
Kierownik Grupy Badawczej Zdrowie

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Praktyk z zakresu jakościowej oraz ilościowej analizy danych oraz nowych technologii w medycynie i zdrowiu publicznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze e-zdrowia oraz m-zdrowia.

Konsultant w zakresie organizacji ochrony zdrowia w międzynarodowych projektach badawczych. Jako specjalista z zakresu biostatystyki wspiera pracę wielu zespołów badawczych.

Dydaktyk z zakresu statystyki oraz zdrowia publicznego.

dr hab. Michał Wróblewski
Główny specjalista ds. badawczych
Socjolog, filozof, profesor uczelniany związany z Uniwersytetem

Więcej

DBN Zespół

Dział Badań Naukowych – zespół

dr Ewa Kawiak-Jawor
Kierownik Działu Badań Naukowych

 

Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Praktyk z zakresu jakościowej oraz ilościowej analizy danych oraz nowych technologii w medycynie i zdrowiu publicznym. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na obszarze e-zdrowia oraz m-zdrowia.

Konsultant w zakresie organizacji ochrony zdrowia w międzynarodowych projektach badawczych. Jako specjalista z zakresu biostatystyki wspiera pracę wielu zespołów badawczych.

 

Dydaktyk z zakresu statystyki oraz zdrowia publicznego.

dr hab. Michał Wróblewski
Główny specjalista ds. badawczych
Socjolog, filozof, profesor uczelniany

Więcej

COT Zespół

Centrum Oceny Technologii – zespół

Lider Obszaru – Zastępca Dyrektora instytutu ds. Badawczych


1
Dział Badań Naukowych


2
Dział Regulacji i Wyzwań TechnologicznychWięcej

Centrum Oceny Technologii

Centrum Oceny Technologii

Business infographics in hexagonal grid over blue green background. Big data concept. 3d rendering toned image double exposure Elements of this image furnished by NASA
Prowadzimy badania, których celem jest rozpoznawanie szans i pożądanych ścieżek rozwoju technologii, wdrażania innowacji i rozwiązywania problemów społecznych. Odnajdujemy luki rynkowe, których zagospodarowanie może przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski. Wskazujemy również ryzyka związane ze skutkami wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.


TAROPAK(3)
Zespół


sukces czy porażka(2)
Raporty, analizy

Więcej

Zespół Instytutu

Dyrekcja instytutu

dr Grzegorz Malinowski
dyrektor instytutu
Adiunkt na Akademii Leona Koźmińskiego, specjalizuje się w badaniach z zakresu makroekonomii. Posiada bogate doświadczenie w pracy w przemyśle. Był menedżerem produktu w sektorze bancassurance i konsultantem ds. ryzyka walutowego. Był ekspertem-doradcą w Third Bridge. Doktor nauk ekonomicznych, magister zarządzania finansami i filozofii.

dr hab. Karol Dobrzeniecki,
zastępca dyrektora ds. badawczych
Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,  prawnik, autor ponad stu publikacji poświęconych prawu nowych technologii, wyzwaniom legislacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, zagadnieniom teorii prawa i państwa. Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji w latach 2016-2018, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych, ekspert Sektorowej

Więcej

Strona główna

W Łukasiewicz – ORGMASZ zajmujemy się oceną technologii
 
 

Naszym celem jest dostarczanie eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii, aby wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli. Chcielibyśmy, aby społeczeństwo i gospodarka korzystały w jak największym stopniu z rozwoju technologicznego,  jednocześnie ograniczając do minimum wiążące się z tym ryzyka.

 

Jesteśmy częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz – jednej z największych sieci badawczych w Europie. Zapewniamy wsparcie przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących zielonej transformacji i osiągnięciu celów ESG.

Aktualności

Money.pl o najnowszym raporcie technologicznym Łukasiewicz – ORGMASZ

Więcej