Projekt : Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych

w Polsce na lata 2022-2030

Okres realizacji: 12.08.22-11.08.24

Najważniejszymi celami projektu są: wypracowanie pogłębionego modelu przywództwa akademickiego, czyli modelu przywództwa, dostosowanego do kontekstu środowiska akademickiego opracowanie zaawansowanego programu rozwojowego (training seminar), służącemu rozwojowi kompetencji przywódczych u osób, które podejmują tę rolę w środowisku uczelni, międzynarodowa walidacja proponowanego modelu na forum jednego z najlepszych uniwersytetów świata – Oxford University, powołanie przy uczelni wyższej instytucji, której misją będą badania i rozwój przywództwa służącego dobru wspólnemu oraz odbudowie zaufania i solidarności w polaryzującym się świecie, przygotowanie kilkuset osobowej grupy liderów akademickich, którzy w swoich środowiskach podejmą działania na rzecz wysokiej jakości przywództwa akademickiego.

Projekt jest finansowany ze środków ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” „Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku. Projekt badawczo – wdrożeniowy”, nr projektu NdS/551716/2022/2022/, kwota dofinansowania 1 998 125 152 zł całkowita wartość projektu 1 998 125 zł”.