Centrum Oceny Technologii

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz


Żelazna 87

00-879 Warszawa

NIP: 525-000-82-93
REGON: 387143432
KRS: 0000860814

Sekretariat

 22 100 14 63

instytut@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl

Wynajem powierzchni biurowych i miejsc garażowych

601 579 728

administracja@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl