Dział Analiz Biznesowych - zespół

Artur Kwaśniewski
Artur Kwaśniewski Lider Obszaru - Kierownik Działu Analiz Biznesowych

 

Dr ekonomii, MBA;

Studia podyplomowe z Zarządzania, Psychologii Biznesu. Program HBS/ALK Mikroekonomia Konkurencyjności;

egzamin dla Członków Zarządu i Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Menedżer w projektach inwestycyjnych i doradczych, w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Orange S.A. Konsultant i współwłaściciel w firmach doradczych.

Bogdan Kępka Ekspert
Od początku swojej kariery zawodowej związany z ekologią, Klasteringiem oraz kooperacją i współpracą środowisk biznesowych, samorządowych i naukowych. Posiada umiejętności zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi w obszarze zarządzania środowiskiem i Green Deal.
zdjęcie(1)
Krzysztof Nędzyński Starszy specjalista ds. badawczych
Ekonomista, zdobywał doświadczenie m.in. w PwC, Ministerstwie Finansów, Narodowym Banku Polskim i Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. Były dziennikarz Obserwatora Finansowego. Współzałożyciel pierwszego w Polsce rynku przewidywań. Podstawowe kompetencje w inżynierii i prowadzeniu procesu B+R poznał w rodzinnej firmie. Absolwent politologii i filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Jan Kowalczyk Ekspert
Konsultant specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym i finansowym. Kierując zespołami Banner Group, AT Kearney oraz Roland Berger, doradzał przedsiębiorcom w wielu sektorach w rekonfiguracji ich firm i pozyskiwaniu finansowania oraz dużym grupom energetycznym w projektach ich transformacji strategicznej, operacyjnej i finansowej. Był również wiceprezesem Polskich Sieci Elektroenergetycznych, dyrektorem zarządzającym i partnerem w Innova Capital oraz członkiem kilkunastu rad nadzorczych polskich spółek prawa handlowego. Wcześniej mieszkał i pracował przez 15 lat w Europie Zachodniej, zarządzając finansami międzynarodowych korporacji w kilku krajach oraz na poziomie kontynentalnym.
Aleksandra Chaładaj1
Aleksandra Chaładaj Główny specjalista – Dział Relacji z Partnerami Strategicznymi
Absolwentka Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie na kierunku zarządzanie. Technik farmaceutyczny z wieloletnim doświadczeniem i praktyczną znajomością rynku medycznego w Polsce. Prywatnie pasjonatka fotografii oraz miłośniczka tenisa i siatkówki.
Aleksandra Kołecka www
Aleksandra Kołecka Ekspert
Absolwentka technologii chemicznej, pracowała w branży chemicznej oraz celnej. W Łukasiewicz – ORGMASZ zajmuje się analizami biznesowymi oraz zarządzaniem projektami B+R. Inżynierskie wykształcenie łączy z doświadczeniem biznesowym starając się znaleźć pomiędzy nauką, a biznesem nić porozumienia dzięki której można budować ciekawe projekty.
Paweł Klimczewski Ekspert
Analityk, socjolog , elektronik. Ekspert z 25 latami doświadczenia w analiza mediów i rynku reklamy. Algorytmy personalizacji i optymalizacji e-treści i e-commerce. Rozwój złożonych systemów optymalizacyjnych, algorytmy genetyczne itp. Socjologia, badania społeczne, analiza statystyczna, fizyka, matematyka, nauki przyrodnicze. Wieloletnia współpraca z wiodącymi instytutami badawczymi: Millward Brown, GFK, TNS.