Centrum Oceny Technologii - zespół

Lider Obszaru - Zastępca Dyrektora instytutu ds. Badawczych
1
Dział Badań Naukowych
2
Dział Regulacji i Wyzwań Technologicznych