Centrum Ekspertyz Technologicznych

Nasz projekt dedykowany jest sądom, prokuraturze, policji, adwokaturze i radcom prawnym.


Cel Projektu:


Celem Centrum Ekspertyz Technologicznych będzie wydawanie rzetelnych ekspertyz oraz opinii technologicznych w aspekcie spornych elementów podmiotów lub działań. CET wykorzystując potencjał swoich naukowców jest w stanie wypełnić lukę w zakresie pozyskiwania biegłych ad hoc spoza listy, jak również przygotowywać opinie instytucjonalne.


Korzyści:


Zapytanie skierowane do Centrum Ekspertyz Technologicznych w pierwszej kolejności trafia do pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz, a w przypadku nie znalezienia stosownych kompetencji poszukujemy specjalistów na rynku zewnętrznym. Zgromadzenie w jednym miejscu (CET) ekspertów z wielu dziedzin technologii pozwoli usprawnić pracownikom Państwa Instytucji proces poszukiwania odpowiednich specjalistów w określonych dziedzinach. Pozwoli to na sprawniejszy i bardziej skuteczny proces rozstrzygania spraw w obszarach

technologicznych.


Rezultaty projektu:


Współpraca z Centrum Ekspertyz Technologicznych pozwala na otrzymanie sumiennej ekspertyzy od doświadczonych i pełnych pasji naukowców. Ponadto umożliwia przyśpieszenie procesu wydawania opinii, odciążając tym samym pracowników administracyjnych Państwa instytucji.

business-coworkers-discussing-new-ideas.jpg
Kontakt
www(4)
Zakres ekspertyz i opinii