Centrum Oceny Technologii

Business infographics in hexagonal grid over blue green background. Big data concept. 3d rendering toned image double exposure Elements of this image furnished by NASA
Prowadzimy badania, których celem jest rozpoznawanie szans i pożądanych ścieżek rozwoju technologii, wdrażania innowacji i rozwiązywania problemów społecznych. Odnajdujemy luki rynkowe, których zagospodarowanie może przyspieszyć rozwój gospodarczy Polski. Wskazujemy również ryzyka związane ze skutkami wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.
TAROPAK(3)
Zespół
sukces czy porażka(2)
Raporty, analizy