Posiadamy wieloletnie doświadczenie i wykwalifikowany zespół biegłych oraz ekspertów sporządzających ekspertyzy i opinie sądowe, co gwarantuje najwyższy poziom merytoryczny zleconych prac analityczno-eksperckich. Priorytetem Centrum Opinii i Ekspertyz Sądowych jest wydawanie rzetelnej i kompleksowej opinii na temat badanego podmiotu lub działania. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin istotnie skraca czas oczekiwania na opinię. W efekcie współpracy z Centrum Opinii i Ekspertyz Sądowych, z jednego źródła otrzymają Państwo istotny dla rozpoznania sprawy materiał dowodowy.

Realizujemy ekspertyzy w następujących obszarach:

 • Ekonomia, organizacja i zarządzanie
 • Finanse i księgowość
 • Przekształcenia własnościowe
 • Procedury kredytowe i pomoc publiczna
 • Zamówienia publiczne
 • Fundusze strukturalne UE
 • Zarządzanie nieruchomościami – wycen nieruchomości
 • Bezpieczeństwa
 • Zabezpieczeń technicznych obiektów
 • Ochrony przeciwpożarowej
 • Ochrony informacji i procedur bezpieczeństw
 • Budownictwa
 • Projektowania
 • Wykonawstwa
 • Rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych obiektów
 • Jakości produktów i usług
 • Konstrukcji nośnych

Ponadto realizujemy zlecenia z zakresu: informatyki, telekomunikacji, ubezpieczeń, a także wielu innych dziedzin zależnie od potrzeb zleceniodawcy.