Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne nagranie filmów fabularnych (10/04/2024/W)

Szanowni Państwo,

zaproszenie do składania ofert na usługi profesjonalnego nagrania filmów fabularnych dla Instytutu znajdziecie Państwo, wraz z wszelkimi informacjami i załącznikami, pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/872900

 

Więcej

Analiza i monitorowanie źródeł finansowania projektów badawczo – rozwojowych (13/12/2023/W)

Szanowni Państwo,

zaproszenie do składania ofert na usługi analizy i monitorowania źródeł finansowania dla Instytutu znajdziecie Państwo, wraz z wszelkimi informacjami i załącznikami, pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/872900

 

Więcej

09/08/2023/W Dostawa sprzętu do serwerowni

Szanowni Państwo,
informuję, że pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/822520 znajduje się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Pod wskazanym adresem można znaleźć wszelkie dokumenty zamówienia oraz złożyć ofertę.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

st. specjalista ds. zamówień publicznych

Więcej

Ogłoszenie o postępowaniu – badanie sprawozdania finansowego Instytutu za lata 2024-2025

Szanowni Państwo,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z wszystkimi dokumentami postępowania, znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/820522.

Z poważaniem,
Adam Pawlak
st. specjalista ds. zamówień publicznych.

Więcej

Obsługa wyzwań P+U Łukasiewicza

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert w zapytaniu na Obsługę Wyzwań P+U Łukasiewicza.

Załączniki poniżej.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – OPZ
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków
Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 NDA

Szanowni Państwo, poniżej informacja z otwarcia ofert 17.03.2023

informacja z otwarcia ofert
Szanowni Państwo, poniżej informacja o wyborze ofert.

informacja z wyboru ofert

Szanowni Państwo, poniżej ogłoszenie o drugim naborze w postępowaniu.
Termin składania ofert w drugim naborze mija 05.04.2023 r. o godz. 16:00

Ogłoszenie – drugi nabór

Szanowni Państwo,
przekazuję poniżej informację z otwarcia ofert w drugim naborze.

informacja

Więcej

Przeprowadzenie badania jakościowego techniką IDI (indywidualne wywiady pogłębione)

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na „Przeprowadzenie badania jakościowego techniką IDI (indywidualne wywiady pogłębione)”

Poniżej dokumenty postępowania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków

Załącznik nr 4 Wzór umowy

Wyjaśnienia 8.02

Wyjaśnienia, zmiana terminu składania ofert 10.02

Informacja o wyborze oferty

Więcej

Monitorowanie komercjalizacji Grupy Badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na „Monitorowanie komercjalizacji Grupy Badawczej Inteligentna i Czysta Mobilność”

Poniżej dokumenty postępowania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz doświadczenia

Załącznik nr 4 Wykaz współpracy z korporacjami branżowymi

Załącznik nr 5 Istotne postanowienia warunków umowy

Więcej

Wynajem licencji i wdrożenie systemu ENOVA dla Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na Wynajem licencji i wdrożenie systemu ENOVA dla Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”

Poniżej dokumenty postępowania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy

Informacja o wyborze oferty

Więcej

Wynajem licencji i wdrożenie systemu ENOVA dla Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ

Sieć Badawcza Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, ogłasza zapytanie na „Wynajem licencji i wdrożenie systemu ENOVA dla Sieci Badawczej Łukasiewicz- Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle “ORGMASZ”.

Poniżej dokumenty postępowania:

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 OPZ

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków

Załącznik nr 4 Istotne postanowienia umowy

Wyjaśnienia 2.12

Unieważnienie

Więcej