Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego techniką CAPI dot. postaw wobec transformacji energetycznej” (znak sprawy: 14/03/2024/W/P)

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z Przeprowadzeniem ogólnopolskiego badania sondażowego techniką CAPI dot. postaw wobec transformacji energetycznej” (znak sprawy: 14/03/2024/W/P)

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/927019

Więcej

Przeprowadzenie badań ilościowych metodą CATI i FGI

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z Przeprowadzeniem badań ilościowych metodą CATI i FGI” (znak sprawy: 17/02/2024/W/P)

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/898773

Więcej

Ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz ITECH Instytut Innowacji i Technologii

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony fizycznej terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz ITECH Instytut Innowacji i Technologii.

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/890310

Więcej

Rewitalizacja części konstrukcyjnych systemu CleverFrame, zaprojektowanie i wykonanie nowego stoiska modułowego w oparciu o zrewitalizowane części konstrukcyjne i nowe elementy, wynajem wyposażenia wraz z zapewnieniem obsługi na wydarzeniach promocyjnych oraz przechowywanie stoiska modułowego

Szanowni Państwo,

informuję, że opublikowane zostało wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stoiska modułowe.

Wszelkie informacje i dokumentacja postępowania znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/860922.

 

Więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – w tym Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Ogłoszenie: 2023-OJS119-375409-pl

Dokumenty postępowania i możliwość przystąpienia do postępowania publicznego znajdziecie Państwo pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/782182

Z poważaniem,

Adam Pawlak

St. specjalista ds. zamówień publicznych

Więcej

(AZLZ.26.24.2023) Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego

Szanowni Państwo,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego AZLZ.26.24.2023, wraz z dokumentami zamówienia, znajdziecie Państwo pod linkiem: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2203/dostawa-3-letniej-subskrypcji-oprogramowania-microsoft-w-ramach-programu-licencyjnego-microsoft-enrollment-for-education-solutions-ees-lub-oprogramowania-rownowaznego-na-rzecz-podmiotow-sieci-badawczej-lukasiewicz

Postępowanie jest prowadzone wspólnie z innymi instytutami Sieci Badawczej Łukasiewcz, na platformie zakupowej Instytutu Lotnictwa.

 

Więcej

(20.03.2023.W) Organizacja wydarzeń matchmakingowych/networkingowych, specjalistycznych warsztatów, spotkań roboczych oraz wydarzeń zewnętrznych realizowanych w formule stacjonarnej lub online

Szanowni Państwo,
postępowanie ws. Organizacji wydarzeń matchmakingowych/networkingowych, specjalistycznych warsztatów, spotkań roboczych oraz wydarzeń zewnętrznych realizowanych w formule stacjonarnej lub online znajdziecie wraz z dokumentami pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/749487 

z poważaniem,
Adam Pawlak

Więcej

(08.01.23.W) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych wraz z usługami dodatkowymi

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723563

Więcej

Świadczenie usług wsparcia na rzecz międzynarodowej działalności Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI) działającej w ramach Sieci Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Znak sprawy: 03/01/2023/W

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713503

 

Provision of services for the international activities of the Center for Foresight and Internationalization (CFI) operating as part of the Łukasiewicz Research Network – Institute of Organization and Management in Industry „ORGMASZ”. Reference number: 03/01/2023/W

 

The tender procedure is run on procurement platform. On that platform, all necessary documents can be downloaded (in English and Polish language).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713503

 

Więcej

Działania związane ze szkoleniami dla kadry uniwersyteckiej realizowane w ramach projektu pn.: Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku. Znak sprawy: 17/12/2022/W

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/709633

Więcej