Specjalista/Starszy Specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Dominika Oleszkiewicz.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

W związku z działaniami związanymi z koordynacją projektu Branżowe Punkty Kontaktowe Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA

DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny 1/2/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas realizacji projektu

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska i jego charakterystyka:

Obsługa administracyjno-organizacyjna projektu Branżowe

Więcej

Specjalista/Starszy Specjalista ds. komunikacji projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI PROJEKTU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Małgorzata Staszkowska-Wągrodzka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI PROJEKTU

 

Nr referencyjny 2/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Poszukujemy osoby co najmniej z 3-letnim, udokumentowanym doświadczeniem w public relations, zarządzaniem marką i redakcją strony www, zainteresowanej również organizacją wydarzeń takich jak konferencje i workshopy. Oferowana pozycja

Więcej

Młodszy Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Remigiusz Falkowski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny 4/1/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska:

Pomoc i udział w obsłudze organizacyjnej prac badawczych w projektach krajowych i międzynarodowych.

 

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

pomoc w działaniach w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym

Więcej

Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji projektu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU

 

Nr referencyjny 1/12/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Jeżeli interesują Cię nowoczesne technologie, znasz  język angielski i masz doświadczenie w komunikacji i promocji dołącz do zespołu projektowego – koordynatora BPK!

 

Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) istnieją w 7 wiodących instytutach Łukasiewicza, największej sieci badawczej w Polsce oraz Europie Środkowej i Wschodniej,

Więcej

Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/3/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

przygotowanie analiz i raportów z realizacji projektów badawczych
opracowywanie danych i przygotowanie publikacji naukowych
upowszechnianie wyników badań i udział w konferencjach/prezentacjach, w tym także współpraca z Działem Komunikacji w tym zakresie
planowanie, kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych etapów projektów badawczych zgodnie z założonym harmonogramem,

Więcej

Starszy Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

Wybrany kandydat: Sebastian Michalik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/2/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

przygotowanie analiz i raportów z realizacji projektów badawczych
opracowywanie danych i przygotowanie publikacji naukowych
upowszechnianie wyników badań i udział w konferencjach/prezentacjach, w tym także
współpraca z Działem Komunikacji

Więcej

Główny Specjalista ds. badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/1/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

inicjowanie współpracy w obszarze badań naukowych i innowacyjnych związanych
z małymi reaktorami jądrowymi i technologiami wodorowymi poprzez identyfikowanie obszarów innowacji społecznych i technologicznych, wspieranie i pozyskiwanie projektów badawczych
monitorowanie technologii małych reaktorów jądrowych i technologii wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji interesariuszy

Więcej

Starszy Specjalista ds. prawnego wsparcia projektów

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. PRAWNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

STARSZY SPECJALISTA DS. PRAWNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW

 

Nr referencyjny PW/1/09/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony

Wymiar etatu: niepełny etat (1/2)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

opracowywanie i opiniowanie dokumentacji w ramach projektów badawczych realizowanych przez Instytut
wsparcie, w zakresie części prawnej, w tworzeniu sprawozdań i raportów z działalności komórek Instytutu
bieżący monitoring zmian legislacyjnych istotnych z punktu widzenia tematyki realizowanych

Więcej

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania grantów i promocji projektów

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA GRANTÓW I PROMOCJI PROJEKTÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Cezary Odżygóźdź

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA GRANTÓW I PROMOCJI PROJEKTÓW

 

Nr referencyjny PW/1/07/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: niepełny etat (1/2)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Celem istnienia stanowiska jest intensyfikacja procesu skutecznego pozyskiwania nowych grantów i wsparcie procesów promowania działań podejmowanych w ramach projektów

Więcej

Główny Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji Projektu BPK

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU BPK

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU BPK

 

Nr referencyjny PW/1/04/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony (do końca trwania projektu)

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Stanowisko jest przypisane do Projektu Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) (więcej informacji na stronie www.bpkhoryzont.pl). Celem jego istnienia jest dbanie o widoczność i rozpoznawalność działań BPK, założenia Programu Horyzont Europa (HE) i partnerstwa europejskie

Więcej