Główny Specjalista/Specjalista – Ekspert ds. komercjalizacji i ofertowania

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA/SPECJALISTA – EKSPERT DS. KOMERCJALIZACJI I OFERTOWANIA

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Andrzej Szczęśniak. 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/SPECJALISTA – EKSPERT DS. KOMERCJALIZACJI I OFERTOWANIA

 

Nr referencyjny PW/3/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

realizacja podpisanych umów konsorcyjnych
kontakt z podmiotami biorącymi udział w realizacji przedsięwzięć
koordynowanie

Więcej

Główny Specjalista – Pełnomocnik ds. zarządzania operacyjnego

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Michał Horajski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA – PEŁNOMOCNIK DS. ZARZĄDZANIA OPERACYJNEGO

 

Nr referencyjny PW/2/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

wspomaganie monitorowania stanu realizacji prac badawczych i rozwojowych;
monitorowanie postępów realizacji celów strategicznych Instytutu, w tym ich mierników i

Więcej

Główny Specjalista – Doradca ds. przebiegu i rozwoju prac badawczych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA  – DORADCA DS. PRZEBIEGU I ROZWOJU PRAC BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Patryk Tomaszewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA  – DORADCA DS. PRZEBIEGU I ROZWOJU PRAC BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/1/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

wspomaganie monitorowania stanu realizacji prac badawczych i rozwojowych;
obsługa merytoryczna i organizacyjna realizacji

Więcej

Główny Specjalista – Ekspert Zarządzający Grupa Badawcza Inteligentna i Czysta Mobilność

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – EKSPERT ZARZĄDZAJĄCY GRUPA BADAWCZA INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Emilia Pawlikowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA – EKSPERT ZARZĄDZAJĄCY GRUPA BADAWCZA INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

 

Nr referencyjny PW/2/01/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

integrowanie strategicznych kierunków

Więcej

Specjalista ds. organizacyjnych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Iwona Jankowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny PW/3/12/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

koordynowanie procesu organizacji i obsługa wyjazdów krajowych i zagranicznych w zakresie: przelotów, zakwaterowania i ubezpieczeń pracowników Instytutu, przygotowywania dokumentacji, w tym m.in.

Więcej

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Halina Sitko

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

 

Nr referencyjny DRPS/1/11/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

konsultowanie strategii Centrum Łukasiewicz i Centrum Oceny Technologii w zakresie potrzeb

Więcej

Główny specjalista ds. badawczych – Koordynator GB Zdrowie

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH – KOORDYNATOR GBŁ ZDROWIE

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Adam Dawidziuk

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH – KOORDYNATOR GBŁ ZDROWIE

 

Nr referencyjny: GBZ/5/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

koordynacja prac badawczych Grupy Badawczej Łukasiewicza Zdrowie;
współtworzenie Agendy Badawczej dla Grupy

Więcej

Lider obszaru – Kierownik Działu HR

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU HR

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Anna Zielińska-Wolfigiel

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU HR

 

Nr referencyjny: DHR/4/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: niepełny etat (3/5)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

opracowanie i realizacja polityki personalnej w oparciu o przyjętą przez Dyrektora Instytutu politykę w

Więcej

Specjalista ds. finansowych

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Rafał Kubiak

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. FINANSOWYCH

 

Numer referencyjny: DF/3/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

współpraca z bankami w zakresie m.in.: otwierania i zamykania rachunków bankowych, dokumentów bankowych, analizy sald na rachunkach;
wprowadzanie przelewów do systemu bankowości elektronicznej;
weryfikacja i uzgodnienia rozrachunków

Więcej

Specjalista ds. obsługi sekretariatu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Kamila Majewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

 

Nr referencyjny DAO/1/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

bieżąca obsługa sekretariatu Instytutu,
zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestrów dokumentów obowiązujących w Instytucie – obsługa kancelaryjna,
organizacja

Więcej