Bezpieczny Wodór na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”

W czwartek, 1 lutego br., na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”  dr Kamil Kulesza zreferował wyniki komponentu inżynieryjno-technicznego zrealizowanego w ramach projektu Bezpieczny Wodór. W prezentacji pt. „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w aspekcie wybranych kierunków rozwoju kogeneracji” odniósł się m.in. do ośmiu raportów analitycznych w zakresie bezpieczeństwa pozyskiwania, transportu, dystrybucji, wykorzystania i magazynowania wodoru – wskazując rekomendacje związane z nowymi kierunkami w kogeneracji

 

Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą energetyczną, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania energii w kogeneracji.

 

W ramach spotkania odbyły się dyskusje i praktyczne

Więcej

Strach ma wielkie oczy, czyli co myślimy o wodorze na III Kongresie 3W

W poniedziałek i wtorek 27-28 listopada, na III Kongresie 3W, Łukasiewicz – ORGMASZ zaprezentował swój projekt „Bezpieczny wodór” w 3 odsłonach.

 

 

O doświadczeniach  Łukasiewicza w obszarze wodoru jako pierwszy opowiedział dyrektor instytutu dr Grzegorz Malinowski w panelu dyskusyjnym na scenie głównej zatytułowanym “Polska i Świat 3W”. Sesję, która odbyła się pierwszego dnia konferencji poprowadził Marcin Łukasik, w panelu uczestniczyli także: Agnieszka Hobot – redaktor naczelna Wodne Sprawy ) i prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – Politechnika Łódzka.

–  Po dekadzie „hurra optymizmu” jesteśmy  w miejscu „realizmu”, bo wodór konkuruje w dekarbonizacji

Więcej

Bezpieczny Wodór w najnowszym podcaście pt. „Co jako społeczeństwo wiemy o wodorze i jakie mamy oczekiwania?”

Uwaga Wodór! to cykl podcastów tematycznych o transformacji energetycznej, dekarbonizacji gospodarki i zrównoważonym rozwoju. Gospodarzami podcastu są Jakub Pikulski i Paweł Trojanowski. W najnowszym odcinku usłyszymy rozmowę z dr Katarzyną Iwińską, kierowniczką realizowanego przez Łukasiewicz – ORGMASZ projektu „Bezpieczny Wodór”. Dr Iwińska przedstawia i analizuje wyniki pierwszego w Polsce badania dotyczącego świadomości społecznej na temat wodoru pt. „Wodór: opinie i preferencje Polek i Polaków”, zrealizowanego w ramach projektu.

 

Dzięki badaniom i raportowi nt. bezpieczeństwa technologii wodorowych, zrealizowanemu przez zespół projektowy „Bezpieczny Wodór”, wiemy dużo więcej o tym jak w szerokim ujęciu

Więcej

„Bezpieczny Wodór” na konferencji PCHET

VI edycja Polish Conference for Hydrogen Energy and Technologies #PCHET, organizowana przez Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza oraz Cluster of Hydrogen Technologies w dniach 4-5.10.2023, po raz kolejny zgromadziła ekspertów i liderów branży z Polski i Europy oraz przedstawicieli świata nauki i reprezentantów biznesu. W tym roku konferencja koncentrowała się wielkoskalowej produkcji zielonego wodoru i nowatorskich metodach jego produkcji, a jej celem było przede wszystkim budowanie partnerstw do współpracy i realizacji projektów.

4 października w ramach #PCHET odbył się panel poświęcony kluczowym aspektom związanym z budową kompetencji, edukacją i transferem wiedzy w obszarze gospodarki wodorowej. W dyskusji uczestniczyła dr Katarzyna

Więcej

Żegnamy profesora Piotra Wolańskiego

Z wielkim żalem żegnamy dziś profesora Piotra Wolańskiego, wykładowcę akademickiego, znakomitego inżyniera, światowej sławy eksperta w dziedzinie technologii kosmicznych, mentora dla wielu pokoleń studentów i naukowców zajmujących się kosmosem. Profesor służył nam nieocenionym wsparciem merytorycznym przy realizacji projektu „Bezpieczny Wodór”, który zostanie zwieńczony opracowaniem „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

 

Piotr Wolański urodził się 16 sierpnia 1942 r. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1989 r. Od 1991 roku był związany z Łukasiewicz  – Instytutem Lotnictwa. W latach 2002–2005 pełnił funkcję

Więcej

Nasz projekt „Popularyzacja wodoru w społeczeństwie” w gronie beneficjentów dofinansowania z MEiN!

Nasz projekt „Popularyzacja wodoru w społeczeństwie” w gronie beneficjentów dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki!

 

Celem projektu jest wzrost świadomości i upowszechnienia wiedzy w zakresie technologii wodorowych w szerokim przekroju grup społecznych i regionów Polski oraz stworzenie podstaw do społecznie odpowiedzialnego rozwoju tychże technologii.

 

Będziemy go realizować wraz z partnerami z Bank Gospodarstwa Krajowego – Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W i Agencji Rozwoju Przemysłu.

 

Technologie wodorowe oraz gospodarka wodorowa są na początkowym stadium rozwoju oraz wdrożenia, lecz jak pokazuje polskie doświadczenie związane z energetyką jądrową czy gazem łupkowym, społeczna akceptacja technologii może

Więcej

Seminarium podsumowujące 10 miesięcy pracy nad projektem „Bezpieczny Wodór”

W warszawskim Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) odbyło się seminarium podsumowujące 10 miesięcy pracy zespołu eksperckiego realizującego projekt „Bezpieczny Wodór”.

 

Celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części:

prezentację zrealizowanych badań i analiz: technicznych (eksperckich) eksperckich oraz społeczno-komunikacyjnych;
prezentację wyników badań delfickich oraz warsztatową pracę nad strategią bezpieczeństwa technologii wodorowych, w ramach której opracowywano rekomendacje

Więcej

Bezpieczny Wodór na konferencji Wodór w Gospodarce – relacja z wydarzenia

Dziś w Warsaw Plaza Hotel odbędzie się II Konferencja Wodór w Gospodarce. W prezentacji pt. „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych jako wsparcie dla polskiej gospodarki H2”, dr inż. Kamil Kulesza, ekspert ds. technologicznych i badań eksperckich w projekcie „Bezpieczny Wodór” z Łukasiewicz – ICSO „Blachownia”, podsumuje część inżynieryjno-techniczną realizowanego przez nas projektu.

– Inżynieria bezpieczeństwa opiera się na dostępie w wymaganym czasie do danych, które posiadają wystarczającą jakość. W zakresie bezpiecznego obchodzenia się z wodorem prawie wszystko jest znane, za wyjątkiem efektu skali, z którą musimy zmierzyć się w przyszłości. Rozwój technologii

Więcej

Bezpieczny wodór na konferencji H2Poland – relacja z wydarzenia

H2POLAND, czyli pierwsze w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej Forum w całości poświęcone technologiom wodorowym – to przestrzeń do międzyśrodowiskowej współpracy biznesu, nauki, samorządów lokalnych oraz organizacji pozarządowych na rzecz maksymalizacji udziału polskich zasobów produkcyjnych i usługowych w realizacji inwestycji wodorowych.

Tegoroczna edycja H2POLAND odbyła się w Poznaniu 16 i 17 maja i uczestniczyła w niej liczna reprezentacja instytutów Sieć Badawcza Łukasiewicz i ich szerokiego portfolio:➡ Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki;➡ Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa;➡ Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych;➡ Łukasiewicz – Institute of Microelectronics and Photonics;➡ Łukasiewicz – EMAG;➡ Łukasiewicz –

Więcej

Zadania projektu

Projekt : Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych

w Polsce na lata 2022-2030

Okres realizacji: 19.07.22-19.06.24

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz

wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej. Strategia będzie miała charakter opracowania zawierającego program działań dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej na rzecz osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa technologii wodorowych w trzech obszarach: technologicznym, społecznym oraz komunikacyjnym.

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków ze środków budżetu

Więcej