Zadania projektu

Projekt : Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych

w Polsce na lata 2022-2030

Okres realizacji: 19.07.22-19.04.24

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz

wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej. Strategia będzie miała charakter opracowania zawierającego program działań dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej na rzecz osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa technologii wodorowych w trzech obszarach: technologicznym, społecznym oraz komunikacyjnym.

 

 

Zadania projektu:

Faza diagnostyczna – przeprowadzenie badań (do sierpnia 2023

Więcej

Centrum Ekspertyz Technologicznych – zespół

Aleksandra Kołecka www
Aleksandra Kołecka
Ekspertka


 Absolwentka technologii chemicznej, pracowała w branży chemicznej oraz celnej.  W Łukasiewicz – ORGMASZ zajmuje się analizami biznesowymi oraz zarządzaniem projektami B+R.  Inżynierskie wykształcenie łączy z doświadczeniem biznesowym starając się znaleźć pomiędzy nauką, a biznesem nić porozumienia dzięki której można budować ciekawe projekty.

cet@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl


Więcej

Ethics by design ’22

Conference organizers

The Faculty of Philosophy at the University of Warsaw is one of the leading centers for philosophical studies in the region. In addition to classical philosophical teaching, the Faculty offers courses of study in Cognitive Science, Bioethics, as well as a philosophy program conducted in English. It also offers doctoral and postgraduate studies

In the course of philosophical studies students acquire thorough knowledge of the history of philosophy as well as of the current state of research in various philosophical disciplines. Moreover, they also have the

Więcej

Agenda & videos

https://www.youtube.com/watch?v=TD-OCPYIjwUhttps://www.youtube.com/watch?v=spaQuxf02B8https://www.youtube.com/watch?v=r3NIwXf2ZZ8

Click here to watch the conference part 1&2


Click here to watch the conference part 3


Click here to watch the conference part 4

Więcej

Scientific Committee

Dr Mónica Cano Abadía

Moral and political philosopher. In 2014, she obtained with honors her PhD in Philosophical Studies from the University of Zaragoza.
In addition to her MA in Philosophical Studies (2010), she holds a second MA in Secondary Education Teaching (2017), with a specialization in the pedagogy of ethics and political philosophy. She has been a postdoctoral fellow at the Center for Advanced Studies – South East Europe (University of Rijeka), and at the Section of Political Philosophy (University of Graz). She is currently working at BBMRI-ERIC providing ELSI (Ethical,

Więcej

Zakres ekspertyz i opinii

Centrum Ekspertyz Technologicznych, swoim zakresem ekspertyz i opinii obejmuje zagadnienia techniczne

i technologiczne m. in. takie jak :

 

 • materiały budowlane,
 • biogospodarka,
 • hydrologia,
 • nowe materiały,
 • odzysk materiałowy,
 • przesył i magazynowanie energii,
 • zrównoważone procesy upraw,
 • zielona chemia,
 • rolnictwo,
 • przetwórstwo rolno-spożywcze,
 • inteligentna i zielona infrastruktura logistyczna,
 • autonomiczna mobilność oraz rozwiązania sieciowe,
 • materiały i procesy zastosowane w konstrukcji i produkcji środków transportowych,
 • towarowe bezzałogowe statki powietrzne (BSP),
 • lotnictwo,
 • rzeczoznawstwo i technika samochodowa,
 • elektromobilność,
 • automatyka, robotyka,
 • sztuczna inteligencja,
 • inteligentne usługi dla obywatela i przedsiębiorstwa, 
 • data science,
 • sieciowanie cyfrowe,
 • internet rzeczy, AR,
 • inteligentny przemysł i logistyka,
 • inteligentne miasta,
 • cyfrowe rolnictwo,
 • cyfrowa edukacja,
 • innowacje w systemie opieki zdrowotnej,
 • produkty lecznicze,
 • innowacje w technologiach medycznych,
 • aparatura i sprzęt medyczny.


Więcej

(08.01.23.W) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych wraz z usługami dodatkowymi

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723563

Więcej