Lider Obszaru – Dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

LIDER OBSZARU – DYREKTOR CENTRUM ROZWOJU BIZNESU

(nr ref. 1/4/2024/BG)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

wspomaganie rozwoju potencjału komercjalizacyjnego Instytutu oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz,
zwiększenie poziomu komercjalizacji produktów i usług,
koordynowanie prac o najwyższym potencjale komercjalizacyjnym,
strategiczne kreowanie rozwoju i zadań podległej komórki,
zarządzanie działalnością CRB na płaszczyźnie relacji z partnerami strategicznymi – nadzór nad utrzymywaniem i rozwijaniem sieci kontaktów w celu generowania zapotrzebowania na usługi

Więcej

Główny Specjalista – Kierownik Projektu

W związku z uruchomieniem projektu naukowego „Innowacyjne Systemy Budownictwa Drewnianego o Wydłużonym Okresie Użytkowania”  w ramach międzynarodowego konkursu „ForestValue2 Call 2023”

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii

ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTU

(Nr referencyjny 4/3/2024/BG)

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska:

Prowadzenie projektu z pełnym zaangażowaniem w zakresie koordynacji prowadzonych badań, dbania o promocję i współpracę z partnerami projektu.

W projekcie zajmujemy się rozwijaniem innowacyjnego systemu konstrukcji drewnianych – jest to

Więcej

Główny Specjalista ds. badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny 1/1/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

 

Cel istnienia stanowiska:

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za prowadzenie badań, pisanie prac badawczo-naukowych oraz pozyskiwanie projektów z obszaru bezpieczeństwa energetycznego lub transformacji energetycznej.

Poszukujemy badacza z doświadczeniem w prowadzeniu projektów naukowych i dorobkiem naukowym, osoby biegłej w swojej pracy, z rozeznaniem i zainteresowaniem w obszarze transformacji energetycznej.

 

 

Zakres kluczowych zadań na stanowisku pracy:

inicjowanie współpracy w obszarze badań naukowych,
monitorowanie tematów pojawiających

Więcej

Główny Specjalista – Prawnik in-house

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko: 

GŁÓWNY SPECJALISTA – PRAWNIK IN-HOUSE

 

 

Nr referencyjny 3/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

 

Poszukujemy osoby samodzielnej do bieżącego wsparcia prawnego Instytutu, szczególnie w zakresie związanym z zamówieniami publicznymi i procedowaniem projektów dofinansowanych.

 

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

sporządzanie, weryfikacja i konsultowanie projektów umów oraz innych dokumentów;
odpowiedzialność za spójność procedur, regulaminów, zarządzeń i innych wewnętrznych aktów prawnych obowiązujących w Instytucie, współpraca z Liderami obszarów w ww. zakresie;
koordynowanie zamówień publicznych w Instytucie, w

Więcej

Specjalista ds. organizacyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny 1/3/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
wysyłka korespondencji,
prowadzenie rejestrów m.in. korespondencji, innych dokumentów, w tym umów,
ścisła współpraca z Dyrekcją Instytutu,
obsługa klientów wewnętrznych oraz współpraca z dostawcami zewnętrznymi,
kontrola dokumentów pod względem formalnym i dbanie o ich właściwy obieg w Instytucie,
utrzymywanie wysokiego poziomu komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
dbanie o wysoką jakość i terminowość wykonywanych

Więcej

Główny Specjalista – Generalista HR

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – GENERALISTA HR

Nr referencyjny 2/2/2024/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Cel istnienia stanowiska i jego charakterystyka:

Pełnienie funkcji personalnej w organizacji poprzez wdrażanie narzędzi i koncepcji wspierających i rozwijających zarządzanie w Instytucie a także podejmowanie działań operacyjnych jak m.in.: rekrutacja, onboarding, tworzenie planu szkoleń, dbanie o Employer Branding.

 

Kluczowe zadania realizowane na stanowisku pracy:

prowadzenie rekrutacji i onboardingu pracowników,
planowanie i organizacja szkoleń (a

Więcej

Starszy/Główny Specjalista ds. eventów i organizacji szkoleń

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY/GŁÓWNY SPECJALISTA DS. EVENTÓW I ORGANIZACJI SZKOLEŃ

 

Nr referencyjny 2/12/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

organizacja seminariów, konferencji, warsztatów, samodzielnie oraz we współpracy z firmami seminaryjnymi, podwykonawcami, np. firmy cateringowe, drukarnie, kurierskie, wynajmujące sale konferencyjne,
merytoryczna współpraca z zespołem ekspertów nad przygotowaniem programów, prezentacji oraz materiałów na zaplanowane wydarzenia,
tworzenie i aktualizacja baz danych dotyczących projektów i prowadzonych zadań,
opracowanie dokumentów niezbędnych do

Więcej

Starszy Specjalista ds. waloryzacji nauki i wsparcia operacyjnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. WALORYZACJI NAUKI I WSPARCIA OPERACYJNEGO

(Senior Specialist in Knowledge Valorisation and General Affairs)

 

Nr referencyjny PW/1/01/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Wymiar etatu: pełny lub część (0,5)

Liczba stanowisk pracy: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87 

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za realizację zadań w czterech obszarach:

strategia i operacjonalizacja waloryzacji nauki
wsparcie komercjalizacji
praca przy konkretnych projektach
administracja projektów. 

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy: 

     1. w zakresie strategii i operacjonalizacji waloryzacji nauki: 

wsparcie w zakresie strategii IP i

Więcej

Specjalista – Asystent Działu Współpracy Międzynarodowej i Partnerstw

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA – ASYSTENT DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PARTNERSTW

 

Nr referencyjny PW/2/12/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

administracyjne wsparcie w procesie inicjacji, planowania, monitorowania i zamykania projektów realizowanych przez Dział;
dbanie o administracyjny przepływ pracy w Dziale (zbieranie podpisów, raportowanie delegacji, rozliczanie godzin pracy);
udział w działaniach w zakresie opracowywania wniosku o subwencję i rozliczania subwencji Instytutu, w tym w procesie przygotowywania sprawozdania

Więcej

Starszy specjalista ds. zarządzania projektami i procesami

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

STARSZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

 

Nr referencyjny PW/1/12/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

tworzenie/ aktualizacja niezbędnych wzorów dokumentów projektowych np. fiszki projektu, karty projektu itd.;
tworzenie i aktualizacja procesów projektowych wraz z niezbędnymi dokumentami (zarządzenia, regulaminy, instrukcje, wzory dokumentów, schematy procesów) oraz ich konsultowanie i koordynacja przestrzegania ich stosowania w organizacji;
współpraca z innymi Działami Instytutu w zakresie realizacji projektów i

Więcej