Główny Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji Projektu BPK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU BPK

 

Nr referencyjny PW/1/04/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony (do końca trwania projektu)

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Stanowisko jest przypisane do Projektu Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) (więcej informacji na stronie www.bpkhoryzont.pl). Celem jego istnienia jest dbanie o widoczność i rozpoznawalność działań BPK, założenia Programu Horyzont Europa (HE) i partnerstwa europejskie w HE wśród najważniejszych grup docelowych poprzez działania komunikacyjne i promocyjne w jęz.

Więcej

Specjalista ds. zarządzania projektami i procesami

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

 

Nr referencyjny PW/7/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

tworzenie i utrzymywanie baz danych związanych z realizacją projektów (także monitorowanie uzupełnianie bazy przez inne osoby włączone w projekty)
tworzenie, koordynowanie, monitorowanie informacji dotyczących poszczególnych procesów cyklu realizacji projektów
współtworzenie/proponowanie lub tworzenie narzędzi zapewniających sprawny przepływ informacji i aktualność danych dotyczących poszczególnych etapów cyklu

Więcej

Starszy specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny PW/6/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania siedziby Instytutu
weryfikacja zgodności zamówionych usług i dostaw
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
organizacja stanowisk pracy, w tym nowozatrudnionych pracowników
współpraca przy prowadzeniu dokumentacji wymaganej przy bieżącym administrowaniu budynkiem
nadzór nad prowadzeniem drobnych prac remontowych i konserwacyjnych w budynku
nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w

Więcej

Specjalista ds. kontrolingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/5/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych, bieżąca kontrola realizacji, analiza odchyleń
udział w miesięcznym raportowaniu wyników
kontrolowanie operacji księgowych w zakresie księgowania kosztów
dekretacja dokumentów księgowych i kontrola poprawnego ich ujęcia na potrzeby zarządcze
aktywny udział w procesie zamykania miesiąca
udział w działaniach raportujących i sprawozdawczych na potrzeby wewnętrzne i

Więcej

Główny Specjalista ds. kontrolingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/4/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

udział w przygotowywaniu rocznego planu finansowego Instytutu i cykliczne monitorowanie realizacji planu
udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych i bieżąca kontrola realizacji wraz analizą odchyleń
udział w przygotowaniu wniosku o subwencję i sprawozdania z jego wykonania
udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności
tworzenie raportów na potrzeby

Więcej

Starszy Specjalista ds. waloryzacji nauki i wsparcia operacyjnego

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. WALORYZACJI NAUKI I WSPARCIA OPERACYJNEGO

(Senior Specialist in Knowledge Valorisation and General Affairs)

 

Nr referencyjny PW/1/01/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Wymiar etatu: pełny lub część (0,5)

Liczba stanowisk pracy: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87 

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za realizację zadań w czterech obszarach:

strategia i operacjonalizacja waloryzacji nauki
wsparcie komercjalizacji
praca przy konkretnych projektach
administracja projektów. 

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy: 

     1. w zakresie strategii i operacjonalizacji waloryzacji nauki: 

wsparcie w zakresie strategii IP i

Więcej

Specjalista – Asystent Działu Współpracy Międzynarodowej i Partnerstw

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA – ASYSTENT DZIAŁU WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PARTNERSTW

 

Nr referencyjny PW/2/12/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

administracyjne wsparcie w procesie inicjacji, planowania, monitorowania i zamykania projektów realizowanych przez Dział;
dbanie o administracyjny przepływ pracy w Dziale (zbieranie podpisów, raportowanie delegacji, rozliczanie godzin pracy);
udział w działaniach w zakresie opracowywania wniosku o subwencję i rozliczania subwencji Instytutu, w tym w procesie przygotowywania sprawozdania

Więcej

Starszy specjalista ds. zarządzania projektami i procesami

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

STARSZY SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

 

Nr referencyjny PW/1/12/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełen etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

tworzenie/ aktualizacja niezbędnych wzorów dokumentów projektowych np. fiszki projektu, karty projektu itd.;
tworzenie i aktualizacja procesów projektowych wraz z niezbędnymi dokumentami (zarządzenia, regulaminy, instrukcje, wzory dokumentów, schematy procesów) oraz ich konsultowanie i koordynacja przestrzegania ich stosowania w organizacji;
współpraca z innymi Działami Instytutu w zakresie realizacji projektów i

Więcej

Młodszy specjalista ds. badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/2/11/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: niepełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

tworzenie tekstów promocyjnych w zakresie wytworzonych badań i analiz badawczych;
udział w pracach badawczych i analitycznych zespołu;
pisanie i redagowanie artykułów badawczych.

 

Oczekiwania:

wykształcenie wyższe, lub wykształcenie średnie i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie średnie branżowe i 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym.

 

Oferujemy:

pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
możliwość

Więcej

Starszy specjalista ds. zamówień publicznych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Nr referencyjny DAO/2/09/2022/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

koordynowanie zamówień publicznych w Instytucie,
organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz

Więcej