Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030

W czasach, kiedy troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój
stanowią fundament przyszłości naszej planety, technologie wodorowe
wyrastają na kluczowy filar przemiany energetycznej. Wodór wskazywany
jest jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej [Re-
zolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie euro-
pejskiej strategii w zakresie wodoru], która jest głównym mechanizmem
służącym osiągnięciu celów Porozumienia Paryskiego i Europejskiego Zie-
lonego Ładu, takich jak: obniżanie ogólnego poziomu emisji (tzw. zeroemi-
syjność) oraz redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych.

Projekt „Strategia Bezpieczeństwa Technologii Wodorowych w Polsce na
lata 2022-2030″ jest odpowiedzią wynikającą z zaangażowania w rozwój
i implementację technologii nisko- i zeroemisyjnego

Więcej

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Dominik Zieliński, Lidia Stępińska-Ustasiak

Czy możemy podłączyć ludzki mózg do Internetu? Elon Musk twierdzi, że znalazł na to sposób. Dziennikarze donoszą jednak o zaniedbaniach, pośpiechu i szkodach, jakie zostały poniesione w trakcie pracy nad tą technologią. Co tak naprawdę powinno budzić naszą wątpliwość?

Elon Musk, znany miliarder ogłosił, że współzałożona przez niego firma Neuralink wszczepiła swój pierwszy implant – interfejs mózg-maszyna (brain-computer interface, BCI) – do mózgu pacjenta. O wydarzeniu donoszą serwisy informacyjne na całym świecie, a przeciwnicy biją na alarm. Co próbuje osiągnąć Elon Musk i dlaczego budzi

Więcej

Raport podsumowujący – II Edycję MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE

MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE jest pierwszym w skali Polski oraz jednym z nielicznych na terenie Europy projektem, którzy zrzesza państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystania potencjału technologii medycznych oraz innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia. Projekt został zainicjowany przez Instytut Matki i Dziecka i jest realizowany we współpracy z największymi szpitalami klinicznymi w kraju. Obecna, druga już edycja przebiegła pod hasłem „Innowacje w opiece pediatrycznej”.

Technologie i innowacje w obszarze zdrowia to jeden z kluczowych kierunków działalności naszego instytutu. Koncentrujemy się na interdyscyplinarnym podejściu w zakresie

Więcej

Wodór w Polsce w perspektywie 2030+

CEL BADANIA
Zidentyfikowanie kluczowych czynników, które determinują rozwój gospodarki wodorowej w Polsce w perspektywie najbliższych dwóch dekad.

METODA DELFICKA
Służy do wypracowania przez grupy eksperckie w krótkim czasie wspólnego stanowiska w analizowanych kwestiach Aby uchronić wyniki badania 

przed zaburzeniami ze strony czynników psychologicznych, retorycznych 

i socjologicznych, które odgrywają zwykle negatywną rolę w dyskusjach zbiorowych ( w metodzie panelu eksperckiego) metoda delficka wymaga, 

by eksperci pozostali w trakcie badania anonimowi.


Raport do pobrania w pdf

Kontakt -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl 


Więcej

Raport – H2:Opinie i preferencje Polek i Polaków

Raport

Raport przedstawia analizy na reprezentatywnej próbie dla mieszkańców Polski pod względem płci, wykształcenia i miejsca zamieszkania.

Cel raportu 

Celem badania było uzyskanie informacji na temat wiedzy Polek i Polaków na temat wodoru i jego wykorzystania w energetyce.


Raport do pobrania w pdfWięcej
Okładka publikacji

Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?

Raport „Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?” przygotowali naukowcy Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ będącego częścią Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Celem raportu jest uwrażliwienie polskich przedsiębiorców i decydentów na wyzwania i trendy technologiczne najbliższej dekady. Wskazanie szczegółowych rozwiązań technologicznych, które ze względów optymalizacyjnych lub regulacyjnych będą stanowiły o przewagach konkurencyjnych w nadchodzących latach. Raport  jest efektem wielomiesięcznego  procesu,   który dostarczył  brokerom innowacji (działającym w Łukasiewicz – ORGMASZ) wiedzę o sektorowych wyzwaniach technologicznych, których rozwiązania będzie mogła zaoferować Sieć Badawcza Łukasiewicz. Celem

Więcej

Rolnictwo 4.0 – analiza obszaru

System rolnictwa precyzyjnego, które traktuje się jako symbol trzeciej ery technologicznej w rolnictwie (Rolnictwo 3.0) staje się coraz bardziej popularny w produkcji rolnej, także w Polsce. System ten rozwija się w kierunku jeszcze bardziej zaawansowanych technologii kształtując nową koncepcję określaną mianem Rolnictwa 4.0.

 

Wyróżnikiem nowej koncepcji jest wprowadzenie WYMIANY INFORMACJI, jako podstawowego elementu organizacji produkcji rolnej. Informacja w cyfrowej formie pojawia się na wszystkich etapach produkcji rolnej, we wszystkich typach gospodarstw. Jego podstawową zaletą jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. Analizie podlegają dane z wielu gospodarstw, ale również dane

Więcej

Gospodarka oparta na wodorze – sprawozdanie

W artykule przedstawiono tematykę tzw. „kolorów” wodoru w odniesieniu do ich wpływu na środowisko naturalne. Opierając się na tym aspekcie przedstawiono wybrane technologie wytwarzania wodoru. Opisano zagadnienie związane z wyborem metody produkcji „zielonego” wodoru: elektroliza wody vs jej fotoliza, w wyniku czego ustalono, że elektroliza będzie dominowała w technologia technologiach stosujących odnawialne źródła energii (OZE), które nie korzystają bezpośrednio z energii słonecznej, to jest wykorzystujące energię wiatru i wody. Tymczasem w przypadku bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej, czyli w układnie paneli fotowoltaicznych (PV) i elektrolizerów, bardzo obiecującym alternatywnym sposobem w niedalekiej

Więcej

Bliźniacza transformacja

Bliźniacza transformacja to konglomerat dwóch współcześnie kluczowych transformacji – cyfrowej i zielonej, obecnych we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa.  Zachodzą w ramach niej dwa główne zjawiska: równoważenie – uzielenianie cyfryzacji oraz wspieranie równoważenia za pomocą cyfryzacji.

Ma ona kluczowe znaczenie szczególnie w tych sektorach gospodarki, w których wzrost powinien odbywać się przy uwzględnieniu idei zrównoważonego rozwoju (m.in. sektor energii, transportu, rolnictwa, motoryzacji, budownictwa). Wynika to z konieczności ograniczania negatywnego oddziaływania gospodarki

i społeczeństwa na środowisko oraz ograniczania ryzyk i negatywnych konsekwencji związanych z intensywnym rozwojem technologicznym.

 

Tematem bliźniaczej transformacji w Łukasiewiczu zajmuje

Więcej