Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Technologia nie rozwiąże za nas wszystkich problemów. Zrównoważone włókiennictwo zaczyna się od społeczeństwa

Na pustyni Atakama w Chile jest wysypisko, gdzie trafiają wyłącznie odpady włókiennicze. To przykra konsekwencja nadprodukcji w branży modowej. Chilijskie społeczeństwo nie jest jedynym, które mierzy się z problemami generowanymi przez fast fashion, śmieciową modę. Czy przejście od fast fashion do slow fashion pozwoli ograniczyć negatywny wpływ branży modowej na środowisko i społeczeństwo? „Sama technologia nie wystarczy. Potrzebujemy działań ze strony społeczeństwa i przemysłu” – mówi dr inż. Edyta Sulak z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Włókiennictwa (od 1 kwietnia 2022 r. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Łódzki Instytut Technologiczny).

Joanna

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Tańsze, bardziej dostępne i mniej inwazyjne technologie medyczne. Czy to możliwe? 

Zdrowie należy do najważniejszych wartości społecznych. Jak je chronić skutecznie? Czy rozwiązaniem są tańsze, bardziej dostępne i mało inwazyjne technologie medyczne? W jaki sposób rozwój aparatury medycznej wspiera realizację celów zrównoważonego rozwoju? – na te i inne pytania odpowiada dr inż. Aleksander Sobotnicki, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej. 

Joanna Grudowska, Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii: Łukasiewicz – ITAM znajduje się w Zabrzu. To bardzo ważne miasto dla polskiej medycyny. 

dr inż. Aleksander Sobotnicki, Łukasiewicz – Instytut Techniki i Aparatury Medycznej: Na Śląsku medycyna, a wraz

Więcej

Wirtualni influencerzy – potencjał i ryzyko w kontekście dezinformacji

Media społecznościowe stały się źródłem wielu szkodliwych treści. Obok ludzi, coraz częściej zasiedlają je jednak fikcyjne, cyfrowe persony – wirtualni influencerzy. To właśnie oni mogą okazać się jednym z narzędzi do walki ze szkodliwym dyskursem w Internecie… o ile sami nie staną się jego kolejnym źródłem.

Badaczki z Akademii Leona Koźmińskiego wykazały, że treści publikowane w Internecie przez fikcyjne postaci angażują tak samo, jak te publikowane przez prawdziwych ludzi. Ważniejsze od tego, czy postać jest prawdziwa, są interesujące treści, które przekazuje na swoim profilu [1].

Źródło: imma.gram, https://www.instagram.com/p/CW7X3LZvsTc/

To odkrycie jest szczególnie istotne

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Każdy z nas będzie pacjentem, czyli o zrównoważonej opiece zdrowotnej.

Wysoka jakość usług medycznych, dobrze rozwinięta służba zdrowia, rozwiązania cyfrowe wspierające pracę personelu medycznego, dobro pacjentów przede wszystkim – to ideał, do którego dąży nasze społeczeństwo. Jak wygląda od kuchni wdrażanie innowacji w placówkach zdrowia? Czy pojęcie zrównoważonego rozwoju odnosi się również do ochrony zdrowia? Na te i inne pytania odpowiada dr Anna Gawrońska z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego (PIT).

Joanna Grudowska, Łukasiewicz – COT: Każdy korzysta z usług logistycznych w mniejszym bądź większym zakresie. Czym właściwie jest logistyka?

Dr Anna Gawrońska, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny: Logistyka dotyczy wielu

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Po pierwsze: przetwarzaj ponownie. Inżynieria materiałowa a zrównoważony rozwój.

Produkować mniej zamiast więcej. Zużyte materiały poddawać recyklingowi i ponownie włączać do obiegu. Zrównoważony rozwój to wyzwania. Jak im sprostać? W jaki sposób inżynierowie odpowiadają na potrzeby rynku i społeczeństwa? 

„Bezwartościowy odpad zamieniamy w użyteczny recyklat. Dla mnie jest to esencja zrównoważonego rozwoju” – podkreśla w rozmowie dr inż. Ewa Zawadzka z Łukasiewicz – Instytutu Elektrotechniki. 

Joanna Grudowska, Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii: Czy praca inżyniera może być ciekawa?

dr inż. Ewa Zawadzka, Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki: Ależ praca inżyniera jest fascynująca! Obserwując rynek, jego kierunki rozwoju, ale też braki i problemy, znajduję

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Nie wszystko stracone. Czy nauki chemiczne pomogą naprawić świat?

Śmieciowy problem narasta. Na wysypiskach lądują każdego dnia tony odpadów. Czy tak być musi? „Odpady są cennym źródłem surowca. Dzięki recyclingowi odpadom można dać drugie życie i ponownie włączyć je do obiegu” – przekonuje dr inż. Ewa Wierzbicka z Łukasiewicz –Instytutu Chemii Przemysłowej, z którą rozmawiamy o zrównoważonym rozwoju, gospodarce cyrkularnej i tym, że nie wszystko stracone. 

Joanna Grudowska, Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii: Na początku był wielki wybuch?

Dr inż. Ewa Wierzbicka, Łukasiewicz – IChP: Nie przesadzałabym. To była typowa reakcja redoks przeprowadzona podczas doświadczenia na lekcji chemii w szkole podstawowej.

Więcej

Polki i Polacy pozytywnie oceniają organizację Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19

Ponad 90% badanych ocenia organizację programu szczepień raczej bądź zdecydowanie dobrze. Większość nie zadeklarowała ani wystąpienia skutków ubocznych (58,1%), ani obaw związanych z przyjęciem szczepionki (51,9%). Wśród najczęściej występujących działań niepożądanych respondenci wskazali gorączkę, ból ręki oraz objawy przeziębienia. Blisko 80% osób deklarujących występowanie skutków ubocznych oceniła, że bądź nie wpłynęły one na życie prywatne bądź wykonywaną pracę, bądź wpłynęły w małym stopniu. Osoby zaszczepione pozytywnie oceniły również różne etapy przebiegu szczepień – czas oczekiwania na szczepienie, łatwość dotarcia do punktu szczepień, jakość informacji uzyskanych od personelu medycznego, a także

Więcej

Branżowe Punkty Kontaktowe

Branżowe Punkty Kontaktowe działają w  następujących obszarach: Zrównoważona Gospodarka, Transformacja Cyfrowa, Technologie Medyczne i Zdrowie, Inteligentna i Czysta Mobilność, Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia oraz Przemysł 4.0.

Do zadań BPK należą m.in.:

organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa,
aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych,
reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

W programie mogą uczestniczyć instytuty badawcze, uczelnie wyższe, jednostki publiczne, duże przedsiębiorstwa, MŚP, start-upy, stowarzyszenia, fundacje, organizacje międzynarodowe.

Więcej na bpkhoryzont.pl. Zapraszamy do kontaktu: bpkkoordynator@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl BPK współpracują z

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Informatyka w służbie społeczeństwu

Informatyka w służbie społeczeństwu. Jak inżynierowie walczą z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami? 

Dla osób głuchych i niewidomych dostęp do instytucji publicznych czy dóbr kultury bywa mocno utrudniony. Nie brakuje jednak inżynierów społecznie zaangażowanych, którzy w codziennej pracy badawczo-rozwojowej walczą z wykluczeniem osób z niepełnosprawnościami.  Wśród nich jest Adam Piasecki z Łukasiewicz–Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG. Jakie projekty związane z dostępnością zrealizował w Łukasiewiczu? Czym jest dla niego zrównoważony rozwój? Jak informatyka stosowana rozwiązuje problemy społeczne? 

Joanna Grudowska, Łukasiewicz–COT: Pana ścieżkę zawodową można podsumować – „oto inżynier zaangażowany społecznie”. W swojej pracy wykorzystuje pan

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Innowacje rozwiązują problemy społeczne, gospodarcze i środowiskowe

Seria: SDGs w Łukasiewiczu

Innowacyjność na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) i jak sektor B+R może je realizować?

Stoimy przed wielkimi wyzwaniami cywilizacyjnymi i rozwojowymi. Polska jako sygnatariusz Agendy 2030 jest zobowiązana do realizowania Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). Czym są SDGs, jak zostały ustalone ja jest rola i miejsce Sieci Badawczej Łukasiewicz w ich realizowaniu? W jaki sposób innowacje rozwiązują problemy społeczno- gospodarczo-środowiskowe? Na te pytania odpowie seria wywiadów z pracownikami naukowo-badawczymi Łukasiewicza, którą otwiera niniejszy artykuł.

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Głównym i globalnym narzędziem modernizacyjnym w zakresie identyfikacji i

Więcej