Podsumowanie ewaluacji

Sukces czy porażka? Społeczna ewaluacja Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 – raport z badań 

 

Zarówno pacjenci, jak i osoby zaangażowane w realizację programu szczepień przeciwko COVID-19, pozytywnie oceniają organizację całego procesu. Najmocniejszą stroną programu było skuteczne wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych, głównie związanych z procesem rejestracji i logistyką. Najsłabszym elementem programu był brak decyzji o wprowadzeniu certyfikatów covidowych, które mogłyby podnieść poziom zaszczepienia. Negatywną rolę w realizacji programu odegrał sceptycyzm szczepionkowy. 

Raport jest wynikiem badań prowadzonych w ramach projektu „Ewaluacja programu szczepień przeciwko COVID-19. Perspektywa oceny technologii” realizowanego w Łukasiewicz – Instytut Organizacji i

Więcej
Grupa ludzi stoi pozując na schodachw budynku

Klaster „Polskie Technologie Bazaltowe”

Instytuty Łukasiewicza tworzą Klaster Polskich Technologii Bazaltowych

 

Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” i Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych  założyły Klaster Polskie Technologie Bazaltowe. Do współpracy w ramach Klastra dołączyło dotychczas 28 podmiotów. Uroczyste podpisanie listu intencyjnego nastąpiło 3 listopada br. w siedzibie Centrum Łukasiewicz w Warszawie. Utworzony Klaster będzie służył transferowi wiedzy w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w sektorze technologii bazaltowych oraz kompozytów z ich zastosowaniem. 

 

Misją klastra jest zapewnienie wzajemnego wsparcia przedsiębiorcom, jednostkom sfery badawczo-rozwojowej i instytucjom otoczenia biznesu działającym w sektorze bazaltu oraz kompozytów bazaltowych,

Więcej

Rolnictwo 4.0 – analiza obszaru

System rolnictwa precyzyjnego, które traktuje się jako symbol trzeciej ery technologicznej w rolnictwie (Rolnictwo 3.0) staje się coraz bardziej popularny w produkcji rolnej, także w Polsce. System ten rozwija się w kierunku jeszcze bardziej zaawansowanych technologii kształtując nową koncepcję określaną mianem Rolnictwa 4.0.

 

Wyróżnikiem nowej koncepcji jest wprowadzenie WYMIANY INFORMACJI, jako podstawowego elementu organizacji produkcji rolnej. Informacja w cyfrowej formie pojawia się na wszystkich etapach produkcji rolnej, we wszystkich typach gospodarstw. Jego podstawową zaletą jest możliwość szybkiej reakcji na zmiany warunków zewnętrznych. Analizie podlegają dane z wielu gospodarstw, ale również dane

Więcej

Gospodarka oparta na wodorze – sprawozdanie

W artykule przedstawiono tematykę tzw. „kolorów” wodoru w odniesieniu do ich wpływu na środowisko naturalne. Opierając się na tym aspekcie przedstawiono wybrane technologie wytwarzania wodoru. Opisano zagadnienie związane z wyborem metody produkcji „zielonego” wodoru: elektroliza wody vs jej fotoliza, w wyniku czego ustalono, że elektroliza będzie dominowała w technologia technologiach stosujących odnawialne źródła energii (OZE), które nie korzystają bezpośrednio z energii słonecznej, to jest wykorzystujące energię wiatru i wody. Tymczasem w przypadku bezpośredniego wykorzystania energii słonecznej, czyli w układnie paneli fotowoltaicznych (PV) i elektrolizerów, bardzo obiecującym alternatywnym sposobem w niedalekiej

Więcej

Bliźniacza transformacja

Bliźniacza transformacja to konglomerat dwóch współcześnie kluczowych transformacji – cyfrowej i zielonej, obecnych we wszystkich obszarach gospodarki i społeczeństwa.  Zachodzą w ramach niej dwa główne zjawiska: równoważenie – uzielenianie cyfryzacji oraz wspieranie równoważenia za pomocą cyfryzacji.

Ma ona kluczowe znaczenie szczególnie w tych sektorach gospodarki, w których wzrost powinien odbywać się przy uwzględnieniu idei zrównoważonego rozwoju (m.in. sektor energii, transportu, rolnictwa, motoryzacji, budownictwa). Wynika to z konieczności ograniczania negatywnego oddziaływania gospodarki

i społeczeństwa na środowisko oraz ograniczania ryzyk i negatywnych konsekwencji związanych z intensywnym rozwojem technologicznym.

 

Tematem bliźniaczej transformacji w Łukasiewiczu zajmuje

Więcej

Racja stanu Polski

Artykuł autorstwa dr. Piotra Lewandowskiego, który ukazał się w De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności ma za zadanie rozpocząć dyskusję nad problemem polskiej racji stanu w cyberprzestrzeni. Dlatego założeniem pracy jest odniesienie się do dokumentów strategicznych i wypracowanie na ich podstawie warunków brzegowych dla weryfikacji pojęcia racji stanu w cyberprzestrzeni. Praca dostarcza dwa elementy naukowe. Pierwszym z nich jest pro-pozycja pomiaru na wysokim szczeblu ogólności racji stanu w cyberprzestrzeni przy użyciu narzędzi wywodzących się z realizmu i konstruktywizmu. Drugi to weryfikacja możliwości aplikacji owego narzędzia w stosunku do

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Raport

Oddaję w Państwa ręce publikację, podsumowującą działania podjęte w ramach projektu „SDGs w Łukasiewiczu”. Pracując w tak wyjątkowej organizacji jak Sieć Badawcza Łukasiewicz, postawiłam przed sobą zadanie, polegające na choćby zdawkowym określeniu, w jaki sposób Łukasiewicz wspiera realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.Zdawkowość w przypadku Łukasiewicza nie istnieje – potwierdza to niniejsza publikacja.Wyjaśnijmy na wszelki wypadek, czym jest Łukasiewicz i czym są Cele Zrównoważonego Rozwoju. Łukasiewicz to polska sieć badawcza,skupiająca 26 instytutów badawczych – jest publiczną sieciową instytucją badawczo-rozwojową (B+R). Działa od 2019 roku, skupia ponad 4500 pracowników naukowo-badawczych. Cele Zrównoważonego Rozwoju

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Nauka w praktyce dla zrównoważonego rolnictwa. Możesz być zaskoczony

Robot potrafi zebrać 2000 główek kalafiora na godzinę, człowiek – tylko 300-350. Czy można się spodziewać, że roboty wkrótce zdominują rolnictwo? Czy technologia pozwoli zmniejszyć ilość pestycydów i zastąpić białko zwierzęce białkiem roślinnym? O robotyzacji i zrównoważonym rozwoju w rolnictwie mówi Łukasz Łowiński z Łukasiewicz-Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Joanna Grudowska, Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii: Wyzwania w rolnictwie są bardziej tradycyjne, ale też cyfrowe. Jakie Pan identyfikuje?

Łukasz Łowiński, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny: Jeżeli chodzi o wpływ rolnictwa na środowisko, przede wszystkim dążymy do zmniejszania wykorzystania pestycydów i przenawożenia żeby pozytywnie wpływać na bioróżnorodność, ograniczać zatrucie

Więcej

Seria: SDGs w Łukasiewiczu – Skoro coś jest idealne, po co to zmieniać? Zrównoważone drewno

Drewno jest wciąż na topie. Zalety drewna jako surowca można wymieniać w nieskończoność: estetyka, wytrzymałość, ekologiczność, a nawet zapach. Czy w przypadku przemysłu drzewnego można mówić o zrównoważonym rozwoju? Dlaczego warto stawiać na rozwój budownictwa drewnianego? – na te i inne pytania odpowiada dr inż. Andrzej Noskowiak z Łuksiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Joanna Grudowska, Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii: W Łukasiewicz – Instytucie Technologii Drewna (obecnie: Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny) pracuje Pan od ponad 40 lat. Dlaczego drewno?

Dr inż. Andrzej Noskowiak, Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny: Moja ścieżka edukacyjna i zawodowa jest od początku związana z drewnem. Interesują mnie

Więcej

Ewaluacja przewag i słabości komunikacji oferty Sieci Badawczej Łukasiewicz na przykładzie eventu “Warsaw Industry Week” 2021

Budowanie atrakcyjności i rozpoznawalności marki jest jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed każdym przedsiębiorstwem. Trudno odnosić sukcesy, jeśli jest się nieznanym wśród swoich odbiorców. Obecność na targach jest elementem obowiązkowym dla firm, które pragną zaistnieć na rynku. Na zlecenie Centrum Łukasiewicz na przełomie 2021 i 2022 roku opracowaliśmy raport będący wynikiem prac analitycznych wykonanych przez pracowników Łukasiewicz – Centrum Oceny Technologii. Celem projektu jest zidentyfikowanie silnych i słabych stron oferty Instytutów Łukasiewicza pod kątem wizerunkowym oraz porównanie atrakcyjności stanowiska wystawowego Łukasiewicza z innymi wystawcami. Raport opracowano na podstawie studium przypadku

Więcej