Rozpoczynamy cykl webinarów o projekcie „Bezpieczny Wodór”

Przez kolejnych 8 tygodni, na platformie YouTube naszego instytutu, prezentować będziemy cykl webinarów pt. BEZPIECZNY WODÓR, poświęconych realizowanemu przez nas projektowi „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030”. Podczas webinarów nasi eksperci omówią aspekty techniczne oraz społeczno-komunikacyjne związane z wprowadzaniem wodoru jako nośnika energii. Webinary będą się odbywać w ramach podcastu Uwaga Wodór!

 

W obliczu rosnącej roli wodoru jako paliwa i nośnika energii, ważne jest, abyśmy skoncentrowali się na kwestiach związanych z jego bezpieczeństwem – zarówno techniczno-inżynieryjnym, jak i tym, związanym z wprowadzaniem każdej zmiany w społeczeństwie. To myśl

Więcej

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Odpowiedzialne innowacje: sprawa Neuralink

Dominik Zieliński, Lidia Stępińska-Ustasiak

Czy możemy podłączyć ludzki mózg do Internetu? Elon Musk twierdzi, że znalazł na to sposób. Dziennikarze donoszą jednak o zaniedbaniach, pośpiechu i szkodach, jakie zostały poniesione w trakcie pracy nad tą technologią. Co tak naprawdę powinno budzić naszą wątpliwość?

Elon Musk, znany miliarder ogłosił, że współzałożona przez niego firma Neuralink wszczepiła swój pierwszy implant – interfejs mózg-maszyna (brain-computer interface, BCI) – do mózgu pacjenta. O wydarzeniu donoszą serwisy informacyjne na całym świecie, a przeciwnicy biją na alarm. Co próbuje osiągnąć Elon Musk i dlaczego budzi

Więcej

Model przywództwa – co słychać w projekcie?

Model przywództwa akademickiego w XXI wieku

 

Dwuletni projekt „Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku”, który rozpoczęliśmy w sierpniu 2022 roku, powoli zbliża się do końca. Zgodnie z planem: zrealizowaliśmy badania polskiej społeczności akademickiej, przeprowadziliśmy szkolenia na opracowanym autorskim modelu szkoleniowym Academic Leadership Development Program (przy zastosowaniu innowacyjnej metodologii Polarity Management), nawiązaliśmy współpracę zagraniczną z Uniwersytetem Oxfordzkim, a także powołaliśmy Laboratorium Rozwoju Integralnego i Solidarności (LabRIS) na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Warto podkreślić, że wywiady indywidualne oraz badaniom fokusowe przeprowadziliśmy z najlepszymi polskimi badaczami, liderami administracyjnymi szkół wyższych, czołowymi uczonymi-praktykami polskiego

Więcej

Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Łukasiewicz – ITECH w ramach nowej kadencji

We wtorek, 6 lutego br. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Instytutu Łukasiewicz – ITECH, w ramach nowej kadencji na lata 2023-2027. W drodze głosowania wyłoniono  Przewodniczącego Rady – dr. Marcina Kardasa i Wiceprzewodniczącego – dr. Pawła Bombolę  

 

W skład Rady Instytutu wchodzi 9 członków. Są to przedstawiciele środowiska naukowego i gospodarczego, a także reprezentanci zatrudnieni w zagranicznych jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach o istotnym znaczeniu rynkowym, wyróżniający się wiedzą i praktycznym dorobkiem w swojej dziedzinie. W Radzie zasiada także reprezentantka wyłoniona w ramach głosowania przeprowadzonego wśród pracowników Łukasiewicz – ITECH.  

 

Skład imienny Rady:  

 

Więcej

Raport podsumowujący – II Edycję MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE

MOTHER AND CHILD STARTUP CHALLENGE jest pierwszym w skali Polski oraz jednym z nielicznych na terenie Europy projektem, którzy zrzesza państwowe podmioty medyczne we wspólnym celu – wykorzystania potencjału technologii medycznych oraz innowacji skierowanych na ochronę zdrowia i życia. Projekt został zainicjowany przez Instytut Matki i Dziecka i jest realizowany we współpracy z największymi szpitalami klinicznymi w kraju. Obecna, druga już edycja przebiegła pod hasłem „Innowacje w opiece pediatrycznej”.

Technologie i innowacje w obszarze zdrowia to jeden z kluczowych kierunków działalności naszego instytutu. Koncentrujemy się na interdyscyplinarnym podejściu w zakresie

Więcej

Koordynacja Branżowych Punktów Kontaktowych Łukasiewicza w rękach Adama Dawidziuka!

Od 1 lutego br. kierownictwo nad  projektem „Branżowe punkty kontaktowe dla programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont Europa” w Łukasiewicz – ITECH Instytucie Innowacji i Technologii obejmuje dr Adam Dawidziuk

Projekt jest przedsięwzięciem realizowanym na zlecenie Ministra Nauki w siedmiu instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz. Obok Łukasiewicz – ITECH, pełniącego rolę koordynatora, w projekcie uczestniczą:

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Inteligentna i Czysta Mobilność,

Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Zrównoważona Gospodarka,

Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, jako Branżowy Punkt Kontaktowy Technologie Medyczne i

Więcej

Bezpieczny Wodór na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”

W czwartek, 1 lutego br., na XI Konferencji „Nowe kierunki Kogeneracji”  dr Kamil Kulesza zreferował wyniki komponentu inżynieryjno-technicznego zrealizowanego w ramach projektu Bezpieczny Wodór. W prezentacji pt. „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w aspekcie wybranych kierunków rozwoju kogeneracji” odniósł się m.in. do ośmiu raportów analitycznych w zakresie bezpieczeństwa pozyskiwania, transportu, dystrybucji, wykorzystania i magazynowania wodoru – wskazując rekomendacje związane z nowymi kierunkami w kogeneracji

 

Konferencja skierowana była do przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, samorządów, firm współpracujących z szeroko pojętą branżą energetyczną, naukowców zajmujących się problematyką wytwarzania energii w kogeneracji.

 

W ramach spotkania odbyły się dyskusje i praktyczne

Więcej

Innowacyjny projekt Łukasiewicz – ITECH z wygraną w konkursie Horyzontu Europa

Dwa instytuty z Sieci Badawczej Łukasiewicz: Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii i Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny otrzymały finansowanie w konkursie Forest Value2 (Horizon Europe Coordination and Support Action).

Budżet na polską część prac w projekcie CRESTIMB to 1,1 mln zł!

 

– Projekt CRESTIMB to sukces integracyjnego potencjału ITECHu – łączymy w nim naukę z biznesem, humanistów z inżynierami, producentów z użytkownikami oraz potencjał krajowy z możliwościami, jakie daje nam umiędzynarodowienie Sieci Badawczej Łukasiewicz – podkreślił dr Grzegorz Malinowski dyrektor Łukasiewicz – ITECH

 

Celem projektu CRESTIMB jest opracowanie innowacyjnego systemu konstrukcji

Więcej

Klaster Polskie Technologie Bazaltowe podsumowuje działalność w 2023 roku i wyznacza priorytetowe kierunki na przyszłość

W piątek, 26 stycznia 2024 r., odbył się pierwszy webinar członków klastra PTB.  Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący Rady Klastra Jerzy Karwelis oraz Artur Kwaśniewski z Łukasiewicz – ITECH, którzy podsumowali ponad roczną  działalność klastra oraz zaprezentowali strategię na kolejne lata.

 

Jak podkreślił Jerzy Karwelis, zawiązany pod koniec 2022 r. klaster wkracza w kolejną fazę rozwoju, intensyfikując korzyści wynikające ze współpracy podmiotów zrzeszonych w stronę poprawy ich konkurencyjności na rynku rodzimym i międzynarodowym.

Artur Kwaśniewski szczegółowo zaprezentował wszystkie podjęte działania oraz ich efekty zrealizowane w 2023 r. Uczestnicy otrzymali również szczegółowe informacje w

Więcej

Strach ma wielkie oczy, czyli co myślimy o wodorze na III Kongresie 3W

W poniedziałek i wtorek 27-28 listopada, na III Kongresie 3W, Łukasiewicz – ORGMASZ zaprezentował swój projekt „Bezpieczny wodór” w 3 odsłonach.

 

 

O doświadczeniach  Łukasiewicza w obszarze wodoru jako pierwszy opowiedział dyrektor instytutu dr Grzegorz Malinowski w panelu dyskusyjnym na scenie głównej zatytułowanym “Polska i Świat 3W”. Sesję, która odbyła się pierwszego dnia konferencji poprowadził Marcin Łukasik, w panelu uczestniczyli także: Agnieszka Hobot – redaktor naczelna Wodne Sprawy ) i prof. dr hab. inż. Łukasz Kaczmarek – Politechnika Łódzka.

–  Po dekadzie „hurra optymizmu” jesteśmy  w miejscu „realizmu”, bo wodór konkuruje w dekarbonizacji

Więcej