BPK
Koordynator Branżowych Punktów Kontaktowych
Łukasiewicz – ORGMASZ jest koordynatorem Branżowych Punktów Kontaktowych (BPK), które wspierają przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na realizację projektów B+R w ramach programu Horyzont Europa. Od 2021 do 2027 na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczono łącznie 95,5 mld euro. W projekcie, zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki bierze udział sześć instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, które posiadają dostęp do specjalistycznej wiedzy naukowo-technicznej, w tym również do zasobów kadrowych, technologicznych i infrastrukturalnych.
TAROPAK(3)
Kontakt
indeks
Wydarzenia i aktualności