Biuletyn Informacji Publicznej

Strona BIP Sieć Badawcza Łukasiewicz  – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” została stworzona w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej na podstawie aktów prawnych:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn.zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji

W celu uzyskania informacji prosimy kliknąć tu.