2
Projekt "Bezpieczny wodór"
Wodór jest wskazywany jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej oraz jako warunek osiągnięcia zeroemisyjności, które to cele są naszym największym wyzwaniem rozwojowym. Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej. Łukasiewicz – ORGMASZ wychodzi naprzeciw zapisom „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” i „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”, którego sygnatariuszem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz.
TAROPAK(3)
Zespół
sukces czy porażka(2)
Wydarzenia i publikacje

Projekt „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030”

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań  w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

Strategia będzie miała charakter opracowania zawierającego program działań dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej na rzecz osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa technologii wodorowych w trzech obszarach: technologicznym, społecznym oraz komunikacyjnym.

Strategia będzie przygotowana przez Łukasiewicz –  ORGMASZ, przy współpracy z ekspertami z akademii i biznesu oraz zespołów badawczych z Instytutów Łukasiewicza.