Wydarzenia i publikacje


Startuje Program Network IQ Alliance dla start-up’ów

Startuje Program Network IQ Alliance dla start-up’ów

05 września 2023
Czytaj więcej

ul > .bdt-post-block-item; delay: 350;”>


Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych V Inżynieria bezpieczeństwa technologii wodorowych – bezpieczeństwo w obszarze transportu i dystrybucji wodoru

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa związanego z tymi metodami, aby możliwe było łatwe wyszukanie nowych zagrożeń.
Transport wodoru można realizować w postaci sprężonej oraz skroplonej. Wiąże się on ściśle z obszarem magazynowania wodoru. Dlatego kwestie związane z bezpieczeństwem transportu wodoru należy rozpatrywać jako rozszerzenie zagadnień związanych z jego magazynowaniem. Ta kwestia dotyczy również stacji tankowania wodorem, mamy tutaj bowiem do czynienia zarówno z magazynowaniem, jak i transportem wodoru. Wszystkie te obszary z racji swojej charakterystyki i funkcji wymagają dobrze przemyślanych procedur bezpieczeństwa, które powinny być określone już na

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych VI – Zagadnienia bezpieczeństwa związane z wykorzystaniem wodoru

Celem opracowania jest analiza zagadnień bezpieczeństwa związanych z wykorzystaniem wodoru. Wykorzystanie wodoru można podzielić na przemysłowe oraz detaliczne.

Obecnie głównym źródłem wodoru w Polsce jest przetwarzanie gazu ziemnego, jednakże zgodnie z dokumentem Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r., opublikowanym 2 listopada 2021 r., planowany jest wzrost udziału technologii wodorowych w gospodarce wraz ze zwiększeniem udziału zielonego wodoru w tym procesie do 2 GW wytworzonej mocy, do roku 2030.

Z punktu widzenia polskiej gospodarki obecnie, najbardziej właściwe jest znalezienie uzasadnionej ekonomicznie metody zagospodarowania CO2 w procesie wytwarzania wodoru metodą reformingu

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych VII Założenia techniczne i technologiczne oraz przegląd strategii wodorowych

W niniejszym opracowaniu poddane analizie zostaną strategie wodorowe związane z bezpieczeństwem technologii wodorowych, oparte między innymi na wynikach wywiadów przeprowadzonych z przedstawicielami kluczowych gałęzi gospodarki wodorowej w Polsce.

Badanie miało następujące cele:
• poznanie stanowiska ekspertów co do szans, ryzyk, zagrożeń i potrzeb wynikających z zapewnienia bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania oraz wdrażania technologii wodorowych w polskiej gospodarce,
• określenie luk i deficytów, a także koniecznych i możliwych działań w obszarze szeroko pojętego bezpieczeństwa technologii wodorowych,
• porównanie perspektyw ekspertów wielu dyscyplin i branż gospodarki wodorowej w wymienionych aspektach,
• określenie aktualnego stanu polskiej gospodarki wodorowej

Więcej

Załącznik „Stan i perspektywy rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce: opinie ekspertów” do VII Założenia techniczne i technologiczne oraz przegląd strategii wodorowych

Niniejsze opracowanie przedstawia rezultaty badania eksperckiego dot. aktualnego stanu i perspektyw rozwoju gospodarki wodorowej ze specjalnym uwzględnieniem szeroko pojętego bezpieczeństwa technologii wodorowych oraz procesu ich wdrażania.

 

Raport omawia uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki wodorowej, aktualny stan rozwoju każdego z ogniw łańcucha wartości: wytwarzania, transportu i dystrybucji, magazynowania, użytkowania, a także perspektywy i potencjalne scenariusze rozwoju.

 

 

Każdy z rozdziałów stanowi autonomiczną część, tzn., że można je czytać niezależnie od siebie, w dowolnej kolejności, ponieważ kompleksowo omawiają dany obszar problemowy. Informacje są prezentowane w odmiennym kontekście.

Fragment raportu do pobrania w pdf

Interesuje Cię dostęp do całego

Więcej

Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych VIII Zagadnienia podsumowujące temat bezpieczeństwa w obszarze technologii wodorowych

Sporządzono osiem raportów, których celem był przegląd technologii wodorowych, również w obszarze bezpieczeństwa, jako tło do wywiadów z 24 respondentami z obszaru wodorowego.

Źródło wiedzy eksperckiej przy tak niestabilnym otoczeniu legislacyjnym oraz rozproszeniu technologii wydaje się być niezwykle istotne, aby określić trendy w strategiach wodorowych, w tym w obszarze bezpieczeństwa.

Reasumując wypowiedzi respondentów można stwierdzić, że w każdym ze wskazanych w raporcie obszarów kluczową rolę pełni wodorowa inżynieria bezpieczeństwa, która będzie obok akceptacji społecznej oraz wytycznych legislacyjnych podstawą budowania strategii wodorowych dla polskich przedsiębiorstw.

Fragment raportu do pobrania w pdf

Interesuje Cię dostęp do

Więcej

Startuje Program Network IQ Alliance dla start-up’ów

Od 1 do 22 września 2023 roku przedstawiciele start-up’ów mogą się zarejestrować w Network Intelligence Program for Startups

W ramach Programu uczestnicy dowiedzą się jak budować znaczące relacje i skutecznie angażować potencjalnych inwestorów, wykorzystując renomowaną metodologię Network IQ opracowaną przez dr Darię Tataj, profesora honorowego w Alliance Manchester Business School. Więcej na: https://tatajinnovation.com/. Korzyści z udziału w Programie jest więcej, a wśród nich: matchmaking z inwestorami, dostęp do otwartego ekosystemu innowacji, dostęp do nowych możliwości i do zasobów na całym świecie.

 

Terminarz:

Rejestracja rozpoczęła się 1 września i będzie otwarta do 22 września.

Od 25

Więcej

Partnerzy w projekcie Network IQ Alliance

Celem partnerów Network IQ Alliance jest przyspieszenie transformacji w zakresie zdrowia, produkcji, zielonej i cyfrowej oraz pogłębienie integracji regionów przemysłowych, które są wschodzącymi innowatorami, z regionami, które odkryły się na nowo i stały się umiarkowanymi i silnymi innowatorami.

Za pośrednictwem Planu Działania „Wizja Innowacji” projekt ma na celu realizację strategicznego planu innowacji Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) i działanie zgodnie z nim. Network IQ Alliance koncentruje się na wyposażeniu osób lub zespołów w umiejętności umożliwiające natychmiastowe dotarcie do sieci, pozyskiwanie zasobów, osiąganie celów w celu natychmiastowego sukcesu i długoterminowego wpływu

Więcej

Żegnamy profesora Piotra Wolańskiego

Z wielkim żalem żegnamy dziś profesora Piotra Wolańskiego, wykładowcę akademickiego, znakomitego inżyniera, światowej sławy eksperta w dziedzinie technologii kosmicznych, mentora dla wielu pokoleń studentów i naukowców zajmujących się kosmosem. Profesor służył nam nieocenionym wsparciem merytorycznym przy realizacji projektu „Bezpieczny Wodór”, który zostanie zwieńczony opracowaniem „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

 

Piotr Wolański urodził się 16 sierpnia 1942 r. Tytuł profesora nauk technicznych uzyskał w 1989 r. Od 1991 roku był związany z Łukasiewicz  – Instytutem Lotnictwa. W latach 2002–2005 pełnił funkcję

Więcej

Rejestracja na webinarium CET

Your Name (required)

Your Email (required)

Abstract

RODO

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wskazanym w formularzu przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – ITECH Instytut Innowacji i Technologii z siedzibą w Warszawie, KRS: 0000860814, celem przekazania na mój adres e-mail materiałów poszkoleniowych, tj. odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie webinarium (FAQ) oraz prezentacji przedstawionych przez prelegentów. Wiem, że mogę wycofać zgodę w dowolnym momencie, co pozostanie bez wpływu na zgodność

Więcej