Specjalista ds. badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/3/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

przygotowanie analiz i raportów z realizacji projektów badawczych
opracowywanie danych i przygotowanie publikacji naukowych
upowszechnianie wyników badań i udział w konferencjach/prezentacjach, w tym także współpraca z Działem Komunikacji w tym zakresie
planowanie, kontrolowanie i zarządzanie realizacją powierzonych etapów projektów badawczych zgodnie z założonym harmonogramem, zakresem oraz budżetem
pomoc w przygotowaniu wniosków na projekty badawcze

Więcej

Starszy Specjalista ds. badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/2/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

przygotowanie analiz i raportów z realizacji projektów badawczych
opracowywanie danych i przygotowanie publikacji naukowych
upowszechnianie wyników badań i udział w konferencjach/prezentacjach, w tym także
współpraca z Działem Komunikacji w tym zakresie
wsparcie bieżącej współpracy z wykonawcami, a w tym m.in.: przygotowanie umów, założeń metodologicznych, opracowanie analiz, przygotowywania informacji zwrotnej oraz monitorowania terminowej realizacji

Więcej

Główny Specjalista ds. badawczych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

 

Nr referencyjny PB/1/11/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Zakres zadań na stanowisku pracy:

inicjowanie współpracy w obszarze badań naukowych i innowacyjnych związanych
z małymi reaktorami jądrowymi i technologiami wodorowymi poprzez identyfikowanie obszarów innowacji społecznych i technologicznych, wspieranie i pozyskiwanie projektów badawczych
monitorowanie technologii małych reaktorów jądrowych i technologii wodorowych ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji interesariuszy i znajomości problematyki rynku energetycznego w Polsce i Europie Środkowej
analiza

Więcej

Starszy Specjalista ds. prawnego wsparcia projektów

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

STARSZY SPECJALISTA DS. PRAWNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW

 

Nr referencyjny PW/1/09/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony

Wymiar etatu: niepełny etat (1/2)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

opracowywanie i opiniowanie dokumentacji w ramach projektów badawczych realizowanych przez Instytut
wsparcie, w zakresie części prawnej, w tworzeniu sprawozdań i raportów z działalności komórek Instytutu
bieżący monitoring zmian legislacyjnych istotnych z punktu widzenia tematyki realizowanych projektów
poszukiwanie potencjalnych grantów do realizacji w Instytucie oraz analiza ich

Więcej

Starszy Specjalista ds. pozyskiwania grantów i promocji projektów

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA GRANTÓW I PROMOCJI PROJEKTÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Cezary Odżygóźdź

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA GRANTÓW I PROMOCJI PROJEKTÓW

 

Nr referencyjny PW/1/07/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: niepełny etat (1/2)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Celem istnienia stanowiska jest intensyfikacja procesu skutecznego pozyskiwania nowych grantów i wsparcie procesów promowania działań podejmowanych w ramach projektów

Więcej

Główny Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji Projektu BPK

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU BPK

 

Nr referencyjny PW/1/04/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony (do końca trwania projektu)

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Stanowisko jest przypisane do Projektu Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) (więcej informacji na stronie www.bpkhoryzont.pl). Celem jego istnienia jest dbanie o widoczność i rozpoznawalność działań BPK, założenia Programu Horyzont Europa (HE) i partnerstwa europejskie w HE wśród najważniejszych grup docelowych poprzez działania komunikacyjne i promocyjne w jęz.

Więcej

Specjalista ds. zarządzania projektami i procesami

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Magdalena Krzemińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

 

Nr referencyjny PW/7/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

tworzenie i utrzymywanie baz danych związanych z realizacją projektów (także monitorowanie uzupełnianie bazy

Więcej

Starszy specjalista ds. administracyjno-organizacyjnych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNYCH

 

Nr referencyjny PW/6/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania siedziby Instytutu
weryfikacja zgodności zamówionych usług i dostaw
prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
organizacja stanowisk pracy, w tym nowozatrudnionych pracowników
współpraca przy prowadzeniu dokumentacji wymaganej przy bieżącym administrowaniu budynkiem
nadzór nad prowadzeniem drobnych prac remontowych i konserwacyjnych w budynku
nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w

Więcej

Specjalista ds. kontrolingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/5/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych, bieżąca kontrola realizacji, analiza odchyleń
udział w miesięcznym raportowaniu wyników
kontrolowanie operacji księgowych w zakresie księgowania kosztów
dekretacja dokumentów księgowych i kontrola poprawnego ich ujęcia na potrzeby zarządcze
aktywny udział w procesie zamykania miesiąca
udział w działaniach raportujących i sprawozdawczych na potrzeby wewnętrzne i

Więcej

Główny Specjalista ds. kontrolingu

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/4/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

udział w przygotowywaniu rocznego planu finansowego Instytutu i cykliczne monitorowanie realizacji planu
udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych i bieżąca kontrola realizacji wraz analizą odchyleń
udział w przygotowaniu wniosku o subwencję i sprawozdania z jego wykonania
udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności
tworzenie raportów na potrzeby

Więcej