LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Zrównoważona Gospodarka i Energia

nr referencyjny COT/KGBE/09/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU FINANSÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU FINANSÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Iwona Żywolewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Finansów
nr referencyjny  DF/LDF/08/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Sporządzanie planów finansowych krótko i długoterminowych;
Sporządzanie korekt planów finansowych (rocznego i wieloletnich) w roku bieżącym w wyniku istotnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych;
Analizowanie przebiegu

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROCESÓW ZARZĄDZANIA

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Katarzyna Wielguszewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. wsparcia procesów zarządzania
nr referencyjny  FO/WPZ/07/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Monitorowanie postępów realizacji celów strategicznych Instytutu, w tym ich mierników i wskaźników;
Sporządzanie cyklicznych analiz i raportów oraz rocznego sprawozdania w zakresie stopnia realizacji

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU KOMUNIKACJI

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Małgorzata Ozimska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – kierownik Działu Komunikacji

nr referencyjny DK/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Kształtowanie strategii informacyjno-promocyjnej Instytutu;
Nadzór nad kreowaniem zewnętrznego wizerunek Instytutu i budowanie rozpoznawalności marki;
Nadzór nad wdrażaniem zasad identyfikacji wizualnej;
Nadzór nad realizacją

Więcej

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA PROJEKTÓW I DOTACJI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA PROJEKTÓW I DOTACJI

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. pozyskiwania projektów i dotacji

nr referencyjny PPD/COT/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

poszukiwanie, analiza oraz bieżące monitorowanie dostępnych źródeł finansowania z funduszy unijnych, programów i grantów krajowych, regionalnych i innych źródeł zewnętrznego finansowania dla projektów planowanych i realizowanych przez instytut;
wyszukiwanie możliwości finansowania projektów badawczo – rozwojowych

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Zrównoważona Gospodarka i Energia

nr referencyjny COT/KGBE/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Inteligentna i Czysta Mobilność

Nr ref. COT/KGBIM/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Inteligentna i Czysta Mobilność. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań (w Instytucie) i

Więcej

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

WYNIKI NABORUKonkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

nr referencyjny MS/COT/05/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 3

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Wspieranie prac badawczo-analitycznych wyznaczających kierunki rozwoju Sieci Badawczej Łukasiewicz w jednym z trzech obszarów: zdrowie, transformacja cyfrowa, inteligentna i czysta mobilność;
Udział w pracach badawczych związanych z oceną technologii z uwzględnieniem wybranych perspektywy: społecznej, ekonomicznej, prawnej;
Bieżąca współpraca z zespołem oraz klientami wewnętrznymi i

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi

Nr referencyjny GS/DRPS/06/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 3
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Osoby zatrudnione na tym stanowisku będą odpowiedzialne za wsparcie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz oraz Instytutów badawczych) w procesie komercjalizacji wiedzy i technologii poprzez budowanie długotrwałych relacji i świadomości w biznesie w zakresie tworzenia możliwości

Więcej

STARSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I RAPORTOWANIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI PROJEKTÓW I RAPORTOWANIA

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Anna Wieczorek

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. obsługi projektów i raportowania

nr referencyjny DWB/SS/05/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

wsparcie pracowników i kadry kierowniczej COT szczególności w zakresie:
– obiegu dokumentów;
– raportowania i sprawozdawczości;
– współpracy przy przygotowywaniu

Więcej