STARSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROCESÓW WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA PROCESÓW WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Anna Podkowińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. wsparcia procesów współpracy z partnerami strategicznymi

nr referencyjny COT/WS/12/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Analiza efektywności pracy brokerów poprzez CRM;
Analiza skuteczności brokerów w procesie Wyzwań (SOWa);
Rozliczanie brokerów z wykonania planów

Więcej

SPECJALISTA DS. PROWADZENIA SEKRETARIATU

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. PROWADZENIA SEKRETARIATU

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Kinga Sobiech

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. prowadzenia sekretariatu

nr referencyjny DAO/PS/12/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Bieżąca obsługa sekretariatu instytutu;
Obsługa kancelaryjna, zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą, prowadzenie rejestru korespondencji;
Współpraca przy wdrażaniu programu EZD;
Organizacja kalendarza spotkań Dyrektora

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTÓW

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Justyna Choińska – Jackiewicz

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Główny specjalista – Kierownik projektów

nr referencyjny DWB/KP/10/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Nadzór merytoryczny nad pracami badawczo-analitycznymi w zakresie Programów Łukasiewicza;
Koordynacja kluczowych projektów B+R Instytutu;
Zarządzanie zespołami projektowymi, w tym m.in: planowanie i organizowanie pracy, kontrola

Więcej

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ANALIZ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. ANALIZ

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Joanna Grudowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. analiz

nr referencyjny MSA/COT/DA/12/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Monitorowanie i analiza trendów prawno-społeczno-ekonomicznych, w tym globalnych trendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę i państwo;
Sporządzanie raportów cząstkowych, zestawień i baz

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Zrównoważona Gospodarka i Energia

nr referencyjny COT/KGBE/12/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku;
Projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Zrównoważonej

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ ZDROWIE

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Koordynator Grupy Badawczej Zdrowie

nr referencyjny COT/KGBZ/12/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Czym są Grupy Badawcze Łukasiewicza?

Grupy Badawcze Łukasiewicza to zespół ekspertów, będących najważniejszym wsparciem i zapleczem Projektów realizowanych w Łukasiewiczu. Grupy Badawcze Łukasiewicza działają w czterech kierunkach wskazanych przez Radę Łukasiewicza: ZDROWIE, INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ, ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA oraz

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK GRUPY BADAWCZEJ COT INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

 

Lider obszaru – Kierownik Grupy Badawczej COT Inteligentna i Czysta Mobilność

Nr ref. COT/KGBIM/12/2021

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Na czym będzie polegała Twoja rola?

Będziesz odpowiedzialny/a za zarządzanie całym obszarem tematycznym kierunku Inteligentna i Czysta Mobilność. Będziesz miał/a możliwość organizowania badań (w Instytucie) i

Więcej

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BADAWCZYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Agata Kukiełka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————————————————————–

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Młodszy specjalista ds. badawczych
nr referencyjny COT/GBZ/MS/11/2021

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Udział w pracach badawczych realizowanych na potrzeby oceny technologii, w tym: praca nad koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi, współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
Śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych megatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę

Więcej

SPECJALISTA DS. ANALIZ FINANSOWYCH

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ANALIZ FINANSOWYCH

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Milena Janczewska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. analiz finansowych
nr referencyjny DF/AF/11/2021

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Przygotowywanie analiz ekonomiczno-finansowych w oparciu o dostępne dane;
Bieżąca analiza finansowa, przygotowywanie zestawień finansowych, weryfikacja prawidłowości danych;
Przygotowywanie narzędzi pomocnych do analizy danych;
Przygotowywanie prezentacji danych w formie wizualizacji, wykresów, przygotowywanie raportów z obszaru działalności departamentu;
Controlling finansowy – planowanie, monitorowanie i kontrolowanie

Więcej

Lider obszaru – Dyrektor Centrum Foresightu i Internacjonalizacji / Area leader – Director of the Foresight and Internationalization Center

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Dyrektor Centrum Foresightu i Internacjonalizacji / Area leader – Director of the Foresight and Internationalization Center

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Rafael Popper

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————————————————————–

RECRUITMENT RESULTS

Competition for the position of:

Area leader – Director of the Foresight and Internationalization Center was completed with the selection of a candidate.

Selected candidate:

Więcej