Oferta pracy: Lider obszaru – Kierownik Biura HR (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru – Kierownik Biura HR

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Anna Bawor-Skowron

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Biura HR
nr referencyjny HR/LO/07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

realizacja polityki personalnej;
opracowanie i realizacja strategii personalnej w oparciu o przyjętą przez Dyrektora Instytutu politykę personalną;
wdrożenie kultury organizacyjnej Instytutu opartej o wartości oraz

Więcej

Oferta pracy: Lider obszaru – Główny Księgowy / Główna Księgowa (status: zakończony)

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

 Lider obszaru – Główna księgowa

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Katarzyna Król

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

————————————————————————————————————

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Główny Księgowy / Główna Księgowa
nr referencyjny GK/LO/07/2020

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Polityką Rachunkowości w ujęciu analitycznym i syntetycznym umożliwiającym sporządzanie sprawozdań finansowych;
bieżąca kontrola dokumentów źródłowych (zewnętrznych

Więcej

Oferta pracy: Lider obszaru – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego (Status: zakończony)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego
nr referencyjny DAO/LO/07/2020

 

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Jolanta Rzęsista

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

———————————————————————–

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomością, w tym prowadzenie inwestycji remontowych i konserwacji budynku oraz zapewnienie zaopatrzenia, ochrony budynku oraz obsługi technicznej;
zapewnienie utrzymania porządku w

Więcej

Oferta pracy: Główny specjalista ds. zamawiania zakupów (zamówień publicznych) (Status: zakończony)

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”
ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. zamawiania zakupów (zamówień publicznych)
nr referencyjny DAO/ZP/07/2020

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. zamawiania zakupów (zamówień publicznych)

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Paweł Prusik

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

—————————————————————————————————————————–

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie Prawo

Więcej