GŁÓWNY SPECJALISTA – KIEROWNIK PROJEKTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Kierownik projektów

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Lidia Stępińska-Ustasiak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania
w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Kierownik projektów

nr referencyjny DWB/KP/03/2022

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Nadzór merytoryczny nad pracami badawczo-analitycznymi
w zakresie Programów Łukasiewicza;
Koordynacja kluczowych projektów B+R Instytutu;
Zarządzanie zespołami projektowymi, w tym m.in: planowanie
i organizowanie pracy, kontrola realizacji planów, harmonogramów oraz budżetów,

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. RELACJI Z PARTNERAMI STRATEGICZNYMI

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Marcin Błachut

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. relacji z partnerami strategicznymi

Nr referencyjny DRPS/2/03/2022/AB

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za wsparcie całej Sieci Badawczej Łukasiewicz (Centrum Łukasiewicz oraz Instytutów badawczych) w procesie komercjalizacji wiedzy

Więcej

LIDER OBSZARU – KIEROWNIK DZIAŁU ANALIZ

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Analiz

został zakończony wyborem kandydata.

Wybrany kandydat: Artur Kwaśniewski

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Kierownik Działu Analiz

Nr referencyjny DA/3/03/2022/AB

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna wytworzenie produktów business advisory dla wypełniania zadań subwencji oraz wsparcie zespołu brokerów innowacji w postaci tworzenia

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA – KOORDYNATOR GRUPY BADAWCZEJ COT ZRÓWNOWAŻONA GOSPODARKA I ENERGIA

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Katarzyna Jodko-Piórecka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista – Koordynator Grupy Badawczej COT Zrównoważona Gospodarka i Energia

Numer referencyjny: COT/1/03/2022/AB

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Zarządzanie ofertą Programów Łukasiewicza w obszarze Zrównoważonej Gospodarki i Energii;
Integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z

Więcej

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

został zakończony wyborem kandydata

Wybrany kandydat: Rafał Rzeczycki

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji 

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Udzielanie wsparcia merytorycznego beneficjentom w zakresie informacji i promocji projektów Horyzont Europa.
Prowadzenie spraw w zakresie informacji i promocji programów Horyzont Europa i w Instytucie w szczególności: prowadzenie

Więcej

LIDER OBSZARU – GŁÓWNY KSIĘGOWY

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

LIDER OBSZARU – GŁÓWNY KSIĘGOWY

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Paulina Rojan

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Lider obszaru – Główny Księgowy / Główna Księgowa

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i Polityką Rachunkowości w ujęciu analitycznym i syntetycznym umożliwiającym sporządzanie sprawozdań finansowych;
bieżąca kontrola dokumentów źródłowych (zewnętrznych i

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI EVENTÓW

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ORGANIZACJI EVENTÓW

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Agnieszka Bartnicka

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. organizacji eventów

nr referencyjny DAO/4/01/2022/AB

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres obowiązków:

Realizacja seminariów, konferencji, warsztatów, samodzielnie oraz przy współpracy z firmami seminaryjnymi, podwykonawcami, np. firmy cateringowe, drukarnie, kurierskie, wynajmujące sale konferencyjne;
Merytoryczna współpraca z zespołem ekspertów nad przygotowaniem programów, prezentacji

Więcej

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

Główny specjalista ds. zamówień publicznych

nr referencyjny DAO/5/01/2022/AB

Rodzaj umowy: umowa o pracę
Wymiar etatu: pełny etat
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres obowiązków:

Planowanie i nadzorowanie całokształtu zamówień publicznych w Ł- ORGMASZ;
Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa postępowań o udzielanie zamówień publicznych we wszystkich trybach wskazanych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;
Organizowanie i prowadzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wewnętrznym regulaminem zamówień do 130 000 zł netto zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem;
Prowadzenie

Więcej

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI

został zakończony wyborem kandydata

Wybrany kandydat: Joanna Zagórska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Specjalista ds. komunikacji

nr referencyjny DKM/SK/01/2022

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Zarządzanie treściami / postami w mediach społecznościowych (LinkedIn, FB, TT), You Tube, na stronie WWW oraz w komunikacji wewnętrznej (MS Teams);
Korekta tekstów przygotowywanych prze inne działy.
Przygotowanie prezentacji PPT na

Więcej

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

został zakończony bez wyboru kandydata.

————————————————————————————————————————————————————–

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

ogłasza konkurs na stanowisko:

Starszy specjalista ds. księgowości

nr referencyjny DK/SSK/01/2022

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Współudział w ewidencji majątku;
Współudział w przygotowaniu danych księgowych do rozliczenia inwentaryzacji;
Współudział w comiesięcznym tworzeniu i uzgadnianiu not księgowych dotyczących zmiany
stanu, amortyzacji i umorzenia majątku;
Współudział w analiza i uzgadnianie kont rozliczeniowych dotyczących zakupu składników majątku;
Dekretacja i księgowanie dowodów zakupu składników majątku;
Współudział w nadzorze nad prawidłową

Więcej