09/08/2023/W Dostawa sprzętu do serwerowni

Szanowni Państwo,
informuję, że pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/822520 znajduje się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Pod wskazanym adresem można znaleźć wszelkie dokumenty zamówienia oraz złożyć ofertę.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

st. specjalista ds. zamówień publicznych

Więcej

Ogłoszenie o postępowaniu – badanie sprawozdania finansowego Instytutu za lata 2024-2025

Szanowni Państwo,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z wszystkimi dokumentami postępowania, znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/820522.

Z poważaniem,
Adam Pawlak
st. specjalista ds. zamówień publicznych.

Więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – w tym Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Ogłoszenie: 2023-OJS119-375409-pl

Dokumenty postępowania i możliwość przystąpienia do postępowania publicznego znajdziecie Państwo pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/782182

Z poważaniem,

Adam Pawlak

St. specjalista ds. zamówień publicznych

Więcej

(AZLZ.26.24.2023) Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego

Szanowni Państwo,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego AZLZ.26.24.2023, wraz z dokumentami zamówienia, znajdziecie Państwo pod linkiem: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2203/dostawa-3-letniej-subskrypcji-oprogramowania-microsoft-w-ramach-programu-licencyjnego-microsoft-enrollment-for-education-solutions-ees-lub-oprogramowania-rownowaznego-na-rzecz-podmiotow-sieci-badawczej-lukasiewicz

Postępowanie jest prowadzone wspólnie z innymi instytutami Sieci Badawczej Łukasiewcz, na platformie zakupowej Instytutu Lotnictwa.

 

Więcej

(20.03.2023.W) Organizacja wydarzeń matchmakingowych/networkingowych, specjalistycznych warsztatów, spotkań roboczych oraz wydarzeń zewnętrznych realizowanych w formule stacjonarnej lub online

Szanowni Państwo,
postępowanie ws. Organizacji wydarzeń matchmakingowych/networkingowych, specjalistycznych warsztatów, spotkań roboczych oraz wydarzeń zewnętrznych realizowanych w formule stacjonarnej lub online znajdziecie wraz z dokumentami pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/749487 

z poważaniem,
Adam Pawlak

Więcej

Obsługa wyzwań P+U Łukasiewicza

Szanowni Państwo,
zapraszamy do składania ofert w zapytaniu na Obsługę Wyzwań P+U Łukasiewicza.

Załączniki poniżej.
Ogłoszenie
Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – OPZ
Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 Wykaz potwierdzający spełnianie warunków
Załącznik nr 4 Wykaz doświadczenia
Załącznik nr 5 Wzór umowy
Załącznik nr 6 NDA

Szanowni Państwo, poniżej informacja z otwarcia ofert 17.03.2023

informacja z otwarcia ofert
Szanowni Państwo, poniżej informacja o wyborze ofert.

informacja z wyboru ofert

Szanowni Państwo, poniżej ogłoszenie o drugim naborze w postępowaniu.
Termin składania ofert w drugim naborze mija 05.04.2023 r. o godz. 16:00

Ogłoszenie – drugi nabór

Szanowni Państwo,
przekazuję poniżej informację z otwarcia ofert w drugim naborze.

informacja

Więcej

(08.01.23.W) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych wraz z usługami dodatkowymi

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/723563

Więcej

Świadczenie usług wsparcia na rzecz międzynarodowej działalności Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI) działającej w ramach Sieci Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Znak sprawy: 03/01/2023/W

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713503

 

Provision of services for the international activities of the Center for Foresight and Internationalization (CFI) operating as part of the Łukasiewicz Research Network – Institute of Organization and Management in Industry „ORGMASZ”. Reference number: 03/01/2023/W

 

The tender procedure is run on procurement platform. On that platform, all necessary documents can be downloaded (in English and Polish language).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713503

 

Więcej

Działania związane ze szkoleniami dla kadry uniwersyteckiej realizowane w ramach projektu pn.: Co ożywia uniwersytet? Model przywództwa akademickiego w XXI wieku. Znak sprawy: 17/12/2022/W

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/709633

Więcej

Ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/708037

Więcej