Przedmiotem zamówienia jest profesjonalne nagranie filmów fabularnych (10/04/2024/W)

Szanowni Państwo,

zaproszenie do składania ofert na usługi profesjonalnego nagrania filmów fabularnych dla Instytutu znajdziecie Państwo, wraz z wszelkimi informacjami i załącznikami, pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/872900

 

Więcej

Przeprowadzenie ogólnopolskiego badania sondażowego techniką CAPI dot. postaw wobec transformacji energetycznej” (znak sprawy: 14/03/2024/W/P)

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z Przeprowadzeniem ogólnopolskiego badania sondażowego techniką CAPI dot. postaw wobec transformacji energetycznej” (znak sprawy: 14/03/2024/W/P)

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/927019

Więcej

Przeprowadzenie badań ilościowych metodą CATI i FGI

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z Przeprowadzeniem badań ilościowych metodą CATI i FGI” (znak sprawy: 17/02/2024/W/P)

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/898773

Więcej

Ochrona fizyczna terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz ITECH Instytut Innowacji i Technologii

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi ochrony fizycznej terenu, obiektu i pomieszczeń Sieć Badawcza Łukasiewicz ITECH Instytut Innowacji i Technologii.

Postępowanie wraz z dokumentami znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/890310

Więcej

Analiza i monitorowanie źródeł finansowania projektów badawczo – rozwojowych (13/12/2023/W)

Szanowni Państwo,

zaproszenie do składania ofert na usługi analizy i monitorowania źródeł finansowania dla Instytutu znajdziecie Państwo, wraz z wszelkimi informacjami i załącznikami, pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/872900

 

Więcej

Rewitalizacja części konstrukcyjnych systemu CleverFrame, zaprojektowanie i wykonanie nowego stoiska modułowego w oparciu o zrewitalizowane części konstrukcyjne i nowe elementy, wynajem wyposażenia wraz z zapewnieniem obsługi na wydarzeniach promocyjnych oraz przechowywanie stoiska modułowego

Szanowni Państwo,

informuję, że opublikowane zostało wspólne postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na stoiska modułowe.

Wszelkie informacje i dokumentacja postępowania znajdują się pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/860922.

 

Więcej

09/08/2023/W Dostawa sprzętu do serwerowni

Szanowni Państwo,
informuję, że pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/822520 znajduje się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy pzp. Pod wskazanym adresem można znaleźć wszelkie dokumenty zamówienia oraz złożyć ofertę.
Z poważaniem,
Adam Pawlak

st. specjalista ds. zamówień publicznych

Więcej

Ogłoszenie o postępowaniu – badanie sprawozdania finansowego Instytutu za lata 2024-2025

Szanowni Państwo,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, wraz z wszystkimi dokumentami postępowania, znajduje się pod adresem https://platformazakupowa.pl/proceeding/invitations/820522.

Z poważaniem,
Adam Pawlak
st. specjalista ds. zamówień publicznych.

Więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz – w tym Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Ogłoszenie: 2023-OJS119-375409-pl

Dokumenty postępowania i możliwość przystąpienia do postępowania publicznego znajdziecie Państwo pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/782182

Z poważaniem,

Adam Pawlak

St. specjalista ds. zamówień publicznych

Więcej

(AZLZ.26.24.2023) Dostawa 3-letniej subskrypcji oprogramowania Microsoft w ramach programu licencyjnego Microsoft Enrollment for Education Solutions (EES) lub oprogramowania równoważnego

Szanowni Państwo,
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego AZLZ.26.24.2023, wraz z dokumentami zamówienia, znajdziecie Państwo pod linkiem: https://ilot.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/2203/dostawa-3-letniej-subskrypcji-oprogramowania-microsoft-w-ramach-programu-licencyjnego-microsoft-enrollment-for-education-solutions-ees-lub-oprogramowania-rownowaznego-na-rzecz-podmiotow-sieci-badawczej-lukasiewicz

Postępowanie jest prowadzone wspólnie z innymi instytutami Sieci Badawczej Łukasiewcz, na platformie zakupowej Instytutu Lotnictwa.

 

Więcej