Starszy Specjalista ds. prawnego wsparcia projektów

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. PRAWNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

STARSZY SPECJALISTA DS. PRAWNEGO WSPARCIA PROJEKTÓW

 

Nr referencyjny PW/1/09/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony

Wymiar etatu: niepełny etat (1/2)

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji w ramach projektów badawczych realizowanych przez Instytut
 • wsparcie, w zakresie części prawnej, w tworzeniu sprawozdań i raportów z działalności komórek Instytutu
 • bieżący monitoring zmian legislacyjnych istotnych z punktu widzenia tematyki realizowanych projektów
 • poszukiwanie potencjalnych grantów do realizacji w Instytucie oraz analiza ich specyfiki pod kątem prawnym
 • opiniowanie pod względem prawnym innych dokumentów na potrzeby Instytutu, w szczególności na potrzeby Branżowych Punktów Kontaktowych.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe, prawnicze
 • mile widziane uprawnienia radcowskie lub adwokackie
 • minimum roczne doświadczenie w zawodzie prawnika
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • zdolność do współpracy
 • inicjatywa w działaniu
 • umiejętność krytycznego myślenia.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego i poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 30 września 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.