Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych III Inżynieria bezpieczeństwa technologii wodorowych – bezpieczeństwo w obszarze otrzymywania wodoru

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w obszarze wytwarzania wodoru związanych z metodami, które mogą mieć najbardziej istotne znaczenie w perspektywie do roku 2030.

Wytwarzanie wodoru jest (według danych z 2021 r.) realizowane głównie z wykorzystaniem gazu ziemnego – ok 47% światowej produkcji wodoru, 

27% otrzymywane jest z wykorzystaniem węgla oraz 22%, jako produkt uboczny w procesach przetwórstwa ropy naftowej (znaczna część tego wodoru ponownie wykorzystywana w trakcie jej przetwórstwa). W procesie elektrolizy powstaje jedynie 4% światowej produkcji wodoru, przy czym, tylko 1/3 tego wodoru jest otrzymywana z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. Planowany przyrost mocy wyprodukowanej przez elektrolizery, to 15,8 GW/rok (3,5 GW w ’21 r. – 19,3 GW w ’30 r.) w Europie oraz 53,3 GW dla światowej produkcji (8 GW w ’21 r. – 61,3 GW w ’30 r.)

Interesuje Cię dostęp do całego raportu? Napisz do nas -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl