Bezpieczeństwo w technologiach wodorowych V Inżynieria bezpieczeństwa technologii wodorowych – bezpieczeństwo w obszarze transportu i dystrybucji wodoru

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa związanego z tymi metodami, aby możliwe było łatwe wyszukanie nowych zagrożeń.
Transport wodoru można realizować w postaci sprężonej oraz skroplonej. Wiąże się on ściśle z obszarem magazynowania wodoru. Dlatego kwestie związane z bezpieczeństwem transportu wodoru należy rozpatrywać jako rozszerzenie zagadnień związanych z jego magazynowaniem. Ta kwestia dotyczy również stacji tankowania wodorem, mamy tutaj bowiem do czynienia zarówno z magazynowaniem, jak i transportem wodoru. Wszystkie te obszary z racji swojej charakterystyki i funkcji wymagają dobrze przemyślanych procedur bezpieczeństwa, które powinny być określone już na etapie projektowym.
Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 roku z perspektywą do 2040 roku1 w kwestii zatłaczania wodoru do sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego przewiduje dostosowanie wybranych odcinków sieci gazowej do przesyłu i dystrybucji wodoru domieszkowanego do gazu ziemnego. Z tego względu w niniejszym opracowaniu poruszono tematykę bezpieczeństwa w tym obszarze.

Interesuje Cię dostęp do całego raportu? Napisz do nas -> bezpieczny.wodor@itech.lukasiewicz.gov.pl