Seminarium podsumowujące 10 miesięcy pracy nad projektem „Bezpieczny Wodór”

W warszawskim Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii (CEZAMAT) odbyło się seminarium podsumowujące 10 miesięcy pracy zespołu eksperckiego realizującego projekt „Bezpieczny Wodór”.

 

Celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

Spotkanie zostało podzielone na dwie części:

  • prezentację zrealizowanych badań i analiz: technicznych (eksperckich) eksperckich oraz społeczno-komunikacyjnych;
  • prezentację wyników badań delfickich oraz warsztatową pracę nad strategią bezpieczeństwa technologii wodorowych, w ramach której opracowywano rekomendacje dla dalszych działań.

Seminarium otworzyła dr Katarzyna Iwińska, koordynatorka projektu „Bezpieczny wodór” w Łukasiewicz – ORGMASZ.

Cykl zaplanowanych prezentacji rozpoczął dr Kamil Kulesza, ekspert ds. technologicznych i badań eksperckich w projekcie. W prelekcji przeprowadził podsumowanie część inżynieryjno-technicznej projektu, omawiając 8 raportów zrealizowanych przez zespoły eksperckie obejmujących m.in. obszary bezpieczeństwa technologii wodorowych w zakresie pozyskiwania, magazynowania i transportu wodoru.

Analizę badań CAWI przedstawił dr hab. Michał Wróblewski z zespołu realizującego projekt w Łukasiewicz – ORGMASZ.

W dalszej części spotkania zaprezentowane zostały analizy dyskursu o wodorze w badaniach społecznych, które dla mediów tradycyjnych omówił dr Marek Troszyński z Fundacji „Wiedza Lokalna”, zaś dla mediów nowoczesnych Andrzej Meler z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Drugą część Seminarium poświęcono na omówienie wyników badań delfickich, które zaprezentował Maciej Jagaciak z firmy 4CF Strategic Foresight, a także pracę warsztatową w podgrupach eksperckich nad rekomendacjami do strategii.

Projekt jest finansowany ze środków ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” „Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030”, nr projektu NdS 545480/2022/2022, kwota dofinansowania 1 410 152 zł całkowita wartość projektu 1 410 152 zł”.