Dostawa energii elektrycznej na potrzeby wybranych instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz

Szanowni Państwo,

informujemy o rozpoczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii dla Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz - w tym Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Ogłoszenie: 2023-OJS119-375409-pl

Dokumenty postępowania i możliwość przystąpienia do postępowania publicznego znajdziecie Państwo pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/782182

Z poważaniem,

Adam Pawlak

St. specjalista ds. zamówień publicznych