Innovatorium Łukasiewicza ’23

Łukasiewicz – ORGMASZ na Innovatorium Łukasiewicza o piwie bez browaru, ESG dla MŚP, innowacjach w zdrowiu i skąd wziąć na to wszystko pieniądze.
Już 20 czerwca 2023 roku w poznańskim Congress Center odbędzie się trzecia już edycja Innovatorium Łukasiewicza – największego w Polsce forum nauki i biznesu. Bieżąca edycja została objęta patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów, Mateusza Morawieckiego.

W ramach Innovatorium Łukasiewicza ‘23 zaplanowano sześć głównych obszarów tematycznych: finansowanie inwestycji, model prowadzenia badań B+R, technologie w mikroelektronice, transporcie, energetyce, a także zieloną transformację.

O piwie bez kupowania browaru czyli jak przedsiębiorcy mogą wykorzystać system Wyzwań Łukasiewicza i Programy Łukasiewicza opowie dr Grzegorz Malinowski dyrektor Łukasiewicz – ORGAMSZ ze swoimi gośćmi Dariuszem Maciejewskim z firmy NEUCA i Krzysztofem Piekarczykiem z firmy UNIA. W panelu uczestniczyć będą współpracujący z tymi firmami na co dzień dr inż. Aleksander Sobotnicki z Łukasiewicz-KIT i Jacek Wojciechowski z Łukasiewicz – PIT.

W panelu Czy pieniądze europejskie są też dla mojej firmy? dr Lidia Stępińska z -Ustasiak Łukasiewicz – ORGMASZ ze swoimi gośćmi Marcinem Graczykiem z PAIH, Aleksandrą Ihnatowicz z KPK, Andrzejem Muterem z  i Marią Nalewajko z NCBR odpowie na to pytanie, a także jak rozpocząć swoją przygodę z Funduszami Europejskimi.

A jak konkretnie może wyglądać taka przygoda z funduszami opowiedzą goście Emilii Paliwkowskiej Łukasiewicz – ORGMASZ : Ireneusz Baic, Dariusz Garbiec, Remigiusz Kopoczek, Jarosław Smyła / Artur Kozłowski, Sebastian Wydra z Łukasiewicza i Rafał Zgorzelski z PKP, w panelu Partnership is the new leaadership. Ekosystem Europe’s Rail.

Zielona transformacja to nie tylko rozwój technologiczny, ale również nowe regulacje prawne, które będą wyzwaniem dla polskich przedsiębiorców. Na Scenie Innowacji dedykowanej technologii dla zielonej transformacji zaplanowane są aż 3 panele dyskusyjne: Uwzględnienie strategii ESG w modelu biznesowym MŚP: jak powinna wyglądać i jakie korzyści dzięki temu można osiągnąć?; Jak wesprzeć MŚP w zielonej transformacji? Jakie są najczęściej wykorzystywane technologie? Dlaczego B+R jest obligatoryjne w SMART?; Jak sfinansować zieloną transformację? Oferta dla MŚP.
W jaki sposób wykorzystać ESG jako szansę na rozwój firmy i zdobycie przewagi konkurencyjnej? Czy strategia ESG w modelu biznesowym może być odpowiedzią na potrzeby MŚP? W jakim zakresie partnerzy biznesowi (duże firmy, stowarzyszenia, związki, instytucje) mogą wesprzeć MŚP w zielonej transformacji? Jaki kształtować komunikację o ESG? Na powyższe pytania odpowiedzą uczestnicy panelu prowadzonego przez Dominikę Bagińską-Chyłek z Łukasiewicz – ORGMASZ pt. „Uwzględnienie strategii ESG w modelu biznesowym MŚP: jak powinna wyglądać i jakie korzyści dzięki temu można osiągnąć?”: Marta Biernacka-Miernik ze Stowarzyszenie ESG, Włodzimierz Ehrenhalt ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Jolanta Okońska-Kubica z Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Piontek z DB Energy i Tomasz Wiśniewski z Giełdy Papierów Wartościowych.

Kolejny panel pt. „Jak wesprzeć MŚP w zielonej transformacji? Jakie są najczęściej wykorzystywane technologie? Dlaczego B+R jest obligatoryjne w SMART?” pozwoli na zaprezentowanie rozwiązań technologicznych na rzecz zielonej transformacji z perspektywy potencjału instytutów Łukasiewicza. W ramach dyskusji przytoczone zostaną m.in.: przykłady realizowanych projektów, odpowiedzi na potrzeby najczęściej zgłaszane przez biznes, pakiet dodatkowych usług wsparcia MŚP we wdrażaniu ESG oraz plany rozwoju oferty Sieci Badawczej Łukasiewicza. Uczestnikami dyskusji będą przedstawiciele Łukasiewicza : Ireneusz Baic Katarzyna Leszczyńska-Sejda, Katarzyna Ławińska Grzegorz Malinowski i Małgorzata Niziurska.

Nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową ogółem i w sektorze przedsiębiorstw w Polsce systematycznie rosną. Jednak Polska przeznacza stosunkowo mało środków na B+R w zestawieniu z innymi państwami członkowskimi UE.

Trzeci panel „Jak sfinansować zieloną transformację? Oferta dla MŚP” dedykowany jest tym, którzy już konkretnie chcą dowiedzieć się gdzie są pieniądze będą w nim na to pytanie odpoawiadać: Andrzej Muter z NFOŚiGW, Piotr Natkański z Banku Gospodarstwa Krajowego, Joanna Wargin-Torchała z PARP i Katarzyna Nowak z Branżowego Punktu Kontaktowego w Łukasiewicz – WIT.

 

Jeszcze więcej o pieniądzach na innowacje będzie można dowiedzieć się z panelu Partnerstwa europejskie – gamechanger dla polskich firm czy zamknięty „elitarny” klub? Poprowadzi go Dominika Bagińska-Chyłek z Łukasiewicz – ORGMASZ a wśród zaproszonych gości są :
Joanna Broy z EIT Health, Wojciech Burian i Marta Cudziło z Łukasiewicza, Ewa Kocińska-Lange z NCBRw Brukseli, Radosław Pilut z KGHM CUPRUM.

 

Na koniec crème de la crème czyli dyskusja o innowacjach w zdrowiu w języku angielskim.W panelu PAN Łukasiewicz: Healthcare Innovations – discussion with PASIFIC and Łukasiewicz researchers którą poprowadzi Adam Dawidziuk z Łukasiewicz – ORGMASZ gośmi będą Michał Malewicz z Łukasiewicz – PORT, Katarzyna Marzec z Łukasiewicz – KIT, Ewa Poniecka z Institute of Molecular and Cell Biology, Mariia Dekaliuk z Institute of Bioorganic Chemistry, Mitrajit Ghosh z Nencki Institute of Experimental Biology, Rugmani Meenambal z Maj Institute of Pharmacology oraz Vineeta Kaushik z Institute of Physical Chemistry.

Szczegółowa agenda Innovatorium Łukasiewicza ’23.

Innovatorium Łukasiewicza to największe wydarzenie poświęcone B+R w Polsce, forum spotkania nauki i biznesu z udziałem kluczowych menadżerów, naukowców, inżynierów, przedstawicieli uczelni i administracji publicznej, ekspertów w zakresie finansowania projektów B+R, gości z zagranicznych ośrodków badawczych i mediów.
Łukasiewicz – ORGMASZ zajmuje się oceną technologii i dostarczaniem eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii. Raporty ekspertów mają wspomagać procesy decyzyjne administracji publicznej, biznesu i obywateli, a także zapewnić wsparcie przygotowania i realizacji projektów badawczo-rozwojowych służących zielonej transformacji i osiągnięciu celów ESG.