Money.pl o najnowszym raporcie technologicznym Łukasiewicz – ORGMASZ

Nasi badacze przyjrzeli się globalnym trendom technologicznym i wyłonili te, które w perspektywie najbliższych lat mają największy potencjał dla rozwoju polskiej gospodarki. Efektem ich kilkumiesięcznej pracy stał się raport pt. „Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?”. Oficjalna odsłona raportu nastąpiła w trakcie  ESG & SUSTAINABILITY FORUM Go to the future.

 

Wnioski i rekomendacje przeprowadzonej analizy zawiera artykuł Money.pl, w którym m.in. czytamy:

„(…) Smart Grids i zaawansowane technologicznie magazyny energii, telemedycyna, inteligentne rolnictwo, zastosowanie wodoru w produkcji stali, technologie dronowe, foodtech oraz nanomateriały – to właśnie te trendy technologiczne według naukowców Łukasiewicz – ORGMASZ mają największy potencjał dla polskiej gospodarki. (…)”.

„(…) celem [raportu] jest uwrażliwienie polskich przedsiębiorców i decydentów na wyzwania i trendy technologiczne najbliższej dekady oraz wskazanie szczegółowych rozwiązań technologicznych, które ze względów optymalizacyjnych lub regulacyjnych będą stanowiły o przewagach konkurencyjnych w nadchodzących latach. (…)”.

Kliknij i przeczytaj cały artykuł.

Sala konferencyjna z siedzącymi osobami - prelegentami na scenie
W trakcie realizacji projektu wytypowano 6 megatrendów, które powinny determinować rozwój technologiczny w gospodarce. W  kolejnym etapie, na podstawie wstępnej analizy raportów branżowych i  wybranych dokumentów UE, zaproponowano kilkadziesiąt tematów, będących kandydatami na trendy technologiczne do dalszej analizy. W  wyniku oceny zgodności tych tematów z  wytypowanymi megatrendami oraz oceny ich przydatności dla polskiej gospodarki, dokonanej przez ekspertów biznesowych w Łukasiewicz – ORGMASZ, ustalono ranking tych tematów. Do pogłębionej analizy wybrano 7 zagadnień.

Raport „Siedem trendów technologicznych, które zmienią świat. Czy Polska może być w nich liderem?” możesz pobrać tu.