Łukasiewicz z ofertą OZE dla rolnictwa i obszarów wiejskich

25 kwietnia br. w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie odbyło się „Forum Innowacji województwa kujawsko-pomorskiego”. W trakcie Forum zaprezentowaliśmy kompleksową ofertę technologiczną instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz w zakresie wykorzystania OZE w rolnictwie i na terenie obszarów wiejskim, ze wskazaniem źródeł finansowania inwestycji.

 

Celem spotkania była promocja rozwiązań ukierunkowanych na innowacje w rolnictwie i na obszarach wiejskich – począwszy od transferu wiedzy technologicznej i prezentacji konkretnych projektów, po ich praktyczne zastosowanie.

 

Forum skupiło przedstawicieli sektora rolnego, potencjalnych inwestorów, a także doradców i naukowców. W zakresie innowacji w praktyce, przedstawiano rozwiązania dedykowane integrowanej ochronie roślin, biologizacji gleby, rolnictwu precyzyjnemu i racjonalnej gospodarki wodnej.

 

Bogda Kępka i Halina Sitko, nasi eksperci z Łukasiewicz – ORGMASZ, omówili produktową i usługową ofertę technologiczną instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz, ze wskazaniem możliwych, programowych źródeł finansowania poszczególnych rozwiązań. W trakcie prezentacji, a także indywidualnych sesji stolikowych z potencjalnymi beneficjentami projektów, poruszali kwestie związane z możliwością budowy lokalnych systemów eko energetycznych z poziomu gospodarstwa rolnego, przedsiębiorstwa, gminy i powiatu. Wskazywali perspektywy powstawania Lokalnych Centr Biomasy, Systemów Odnawialnych Źródeł Energii wraz z magazynami energii dużej mocy, a także omawiali rozwiązania dla systemów wodorowych i rozwoju sieci miniwiatraków prosumenckich.

 

Oferta instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz wpisuje się m.in. w program ramowy „Energia dla Wsi”, uruchomiony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 stycznia br. Celem programu jest zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich. Program przewidziano dla inwestycji dotyczących budowy: elektrowni wodnych, instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji, oraz magazynów energii.