Główny Specjalista/Starszy Specjalista ds. promocji Projektu BPK

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU BPK

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko: 

 

GŁÓWNY SPECJALISTA/STARSZY SPECJALISTA DS. PROMOCJI PROJEKTU BPK

 

Nr referencyjny PW/1/04/2023/BG

Rodzaj umowy: na czas określony (do końca trwania projektu)

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Stanowisko jest przypisane do Projektu Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) (więcej informacji na stronie www.bpkhoryzont.pl). Celem jego istnienia jest dbanie o widoczność i rozpoznawalność działań BPK, założenia Programu Horyzont Europa (HE) i partnerstwa europejskie w HE wśród najważniejszych grup docelowych poprzez działania komunikacyjne i promocyjne w jęz. polskim i jęz. angielskim.

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • aktualizacja strategii komunikacji projektu oraz przygotowanie i aktualizacja okresowych planów działań promocyjnych we współpracy z PM/koordynatorem projektu
 • realizacja działań zgodnie z przyjętym planem, raportowanie, prowadzenie dokumentacji
 • promocja i komunikacja zaplanowanych eventów matchmakingowych, w tym największego, corocznego Horizon4Poland, działalności BPK, założeń HE, korzyści z partnerstw europejskich
 • prowadzenie i wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych w Internecie i mediach społecznościowych, w tym: opracowanie i redakcja informacji prasowych, postów na social media, artykułów na stronie www (w jęz. polskim i jęz. angielskim), jak również opisów przedmiotu zamówienia, briefu, scenariuszy, zakresu prac zlecanych na zewnątrz i sprawozdań, zgodnie z wewnętrznymi wymogami projektowymi
 • zarządzanie, przygotowanie i redakcja tekstów (przy wsparciu merytorycznym) w jęz. polskim i jęz. angielskim: na stronę projektową i strony partnerów, platformę B2Match, artykułów i informacji prasowych, oraz kontentu do mediów społecznościowych, w tym: posty, grafiki, visuale, materiały promocyjne, opracowywanie i redakcja informacji prasowych, postów na social media, artykułów na stronie www (w jęz. polskim i jęz. angielskim), przygotowanie wsadu we współpracy z koordynatorem lub wykorzystanie gotowych materiałów promocyjnych, opracowanych przez BPK-i, oraz dopasowanie ich do różnych grup odbiorców
 • współtworzenie i realizacja mediaplanu we współpracy z PM projektu
 • kontakt z keynote speakerami
 • tworzenie materiałów komunikacyjnych przy użyciu dostępnych programów graficznych
 • opracowanie wkładu merytorycznego w zakresie działań promocyjno-komunikacyjnych do ofert, wniosków (w jęz. polskim i jęz. angielskim), finansowanych w ramach konkursów krajowych lub międzynarodowych
 • promocja i komunikacja mniejszych wydarzeń informacyjno-networkingowych zaplanowanych w ramach Projektu BPK
 • współpraca z partnerami medialnymi, partnerami instytucjonalnymi, koordynowanie publikacji z partnerami
 • komunikacja z uczestnikami eventów, w tym utrzymywanie relacji z uczestnikami Horizon4Poland (zarejestrowanymi na B2Match) tworzenie treści z wykorzystaniem platformy B2Match np. mailingi
 • kontakt i bieżąca współpraca z PM projektu, Koordynatorami BPK i Specjalistą ds. eventów oraz  innymi członkami zespołu projektowego, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie umów nad działaniami wykonawców, obsługa mediów, dbanie o realizację zdjęć/filmików/oprawę multimedialną podczas eventów.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • min. 8 lat doświadczenia w komunikacji i promocji, w szczególności min. 5 lat w samodzielnym prowadzeniu lub koordynacji, promocji i komunikacji projektów
 • doświadczenie w administrowaniu stron/serwisów www i zarządzaniu ich treścią przez min. 2 lata
 • doświadczenie w budowaniu relacji z mediami i partnerami medialnymi, portfolio projektów
 • umiejętność przygotowania i redakcji tekstów dla różnych grup odbiorców z wykorzystaniem różnych mediów w jęz. polskim i jęz. angielskim (próbki, linki)
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów graficznych, projektów multimediów, prezentacji i w koordynowaniu, nadzorowaniu ich realizacji (portfoli, próbki, linki)
 • znajomość programów graficznych Adobe (np. Ilustrator, InDesign) oraz Canva (portfoli, próbki, linki)
 • samodzielność, kreatywność, inicjatywa
 • odpowiedzialność, zaangażowanie
 • otwartość na uczenie się
 • wysokie umiejętności interpersonalne, komunikatywność doświadczenie w pracy zespołowej i pod presją czasu.

Mile widziane:

 • doświadczenie w działaniach w zakresie budowy wizerunku, social selling, marketingu sprzedażowego, odbyte szkolenia w tym zakresie
 • doświadczenie w opracowaniu wkładu merytorycznego w zakresie działań promocyjno-komunikacyjnych do ofert, wniosków (w jęz. polskim i jęz. angielskim), finansowanych w ramach konkursów krajowych lub międzynarodowych, odpowiednio dopasowanych do celów, potrzeb grup odbiorców, itd. wraz z odpowiednim szacunkiem finansowym (koszty zewnętrzne + roboczodniówki) (lista składanych wniosków)
 • doświadczenie z platformami wspierającymi działania matchmakingowe i networkingowe np. B2Mach
 • umiejętność przygotowania i redakcji tekstów dla różnych grup odbiorców z wykorzystaniem różnych mediów w jęz. polskim i jęz. angielskim (próbki, linki) w obszarze ekologii, innowacji, ekonomii, współpracy zagranicznej
 • umiejętność tworzenia materiałów video, animacji, zdjęć, KV i contentu na potrzeby działań digital (próbki, linki).

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim i angielskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji
 • próbki, linki, portfolio potwierdzające ww. oczekiwania.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 6 maja 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.