Specjalista ds. zarządzania projektami i procesami

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Magdalena Krzemińska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

SPECJALISTA DS. ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI I PROCESAMI

 

Nr referencyjny PW/7/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • tworzenie i utrzymywanie baz danych związanych z realizacją projektów (także monitorowanie uzupełnianie bazy przez inne osoby włączone w projekty)
 • tworzenie, koordynowanie, monitorowanie informacji dotyczących poszczególnych procesów cyklu realizacji projektów
 • współtworzenie/proponowanie lub tworzenie narzędzi zapewniających sprawny przepływ informacji i aktualność danych dotyczących poszczególnych etapów cyklu realizacji projektów
 • udział w procesie przygotowywania sprawozdań z działalności Instytutu, w tym zbieranie i monitorowanie efektów/produktów działalności
 • wsparcie w przygotowaniu i obsłudze dokumentów projektów (fiszki, karty, wnioski o finansowanie, umowy, inne dokumenty)
 • współpraca z innymi Działami/kierownikami projektów, w tym monitorowanie statusu projektów, zbieranie danych do sprawozdawczości
 • realizacja innych zadań zleconych przez Kierownika Działu.


Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku lub zakresie zadań, m.in. obsługi dokumentacji, realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych w instytucjach publicznych a także rozliczania takich projektów
 • znajomość zasad dotyczących funduszy UE i procesów wnioskowania o dotacje ze źródeł publicznych będzie dodatkowym atutem
 • znajomość programów do zarządzania projektami (np. Asana, Jira) lub otwartość na ich uczenie się i stosowanie w codziennej pracy
 • znajomość platform do współpracy wizualnej zespołu np. Miro, Mural lub otwartość na ich uczenie się i stosowanie w codziennej pracy
 • znajomość narzędzi Microsoft 365 (co najmniej Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, Outlook, Teams, Sharepoint) lub otwartość na ich uczenie się i stosowanie w codziennej pracy
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • mile widziane szkolenia z metod zarządzania projektami (PMI, Agile, Scrum itd.) oraz certyfikaty poświadczające znajomość metodyki zarzadzania projektami
 • mile widziane szkolenia z zakresu funduszy unijnych, Programu Horyzont Europa
 • umiejętność komunikacji (upewnianie się, dopytywanie, informowanie o postępie pracy, informowanie o opóźnieniach/pomyłkach/błędach/zakończeniu zadania itd.)
 • skrupulatność, dokładność i staranność w wykonywaniu zadań np. dbanie o stronę wizualną przygotowywanych dokumentów/procesów/tabel/baz, redagowanie ich zgodnie z przyjętymi zasadami
 • systematyczność w wykonywaniu zadań
 • umiejętność realnego planowania swoich zadań w czasie
 • umiejętność prezentowania informacji na forum
 • otwartość na uczenie się, chęć rozwijania swojej wiedzy i umiejętności
 • zwracanie uwagi na szczegóły, przy uwzględnianiu szerszego kontekstu działań
 • chęć współpracy w zespole, dzielenia się informacjami, przyjmowania wartości ważnych dla zespołu.


Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 14 kwietnia 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.