Zadania projektu

Wodór jest wskazywany jako kluczowy element transformacji energetyczno-klimatycznej oraz jako warunek osiągnięcia zeroemisyjności, które to cele są naszym największym wyzwaniem rozwojowym. 

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań  w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2022-2030” na rzecz wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej.

Łukasiewicz – ITECH (do 31.12.2023 ORGMASZ) wychodzi naprzeciw zapisom „Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030 z perspektywą do roku 2040” i „Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej”, którego sygnatariuszem jest Sieć Badawcza Łukasiewicz.

Projekt : Strategia bezpieczeństwa technologii wodorowych

w Polsce na lata 2022-2030

Okres realizacji: 19.07.22 – 11.07.24

Głównym celem projektu jest zidentyfikowanie potrzeb z zakresu bezpieczeństwa technologii wodorowych od strony technologicznej, społecznej i komunikacyjnej poprzez przeprowadzenie badań w tych obszarach i przygotowanie „Strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych w Polsce na lata 2023-2030” na rzecz

wyłaniającej się polskiej gospodarki wodorowej. Strategia będzie miała charakter opracowania zawierającego program działań dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji administracji publicznej na rzecz osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa technologii wodorowych w trzech obszarach: technologicznym, społecznym oraz komunikacyjnym.

Projekt jest dofinansowany ze środków ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Nauka dla Społeczeństwa” nr projektu NdS 545480/2022/2022, kwota dofinansowania 1 410 152 zł całkowita wartość projektu 1 410 152 zł”.

Zadania projektu:

Faza diagnostyczna – przeprowadzenie badań (do sierpnia 2023 roku).

  1. Moduł badań eksperckich (inżynieria bezpieczeństwa technologii wodorowych): badanie delfickie, wywiady eksperckie, warsztaty.
  2. Moduł badań społecznych: percepcja i nastawienie opinii publicznej do wodoru: wywiady kognitywne, badanie sondażowe, FGI.
  3. Moduł badań komunikacyjnych: dyskurs medialny dot. wodoru: analiza mediów tradycyjnych, analiza mediów społecznościowych.

Opracowanie wielowymiarowej strategii bezpieczeństwa technologii wodorowych (do grudnia 2023 roku):

  1. Strategii technologicznego bezpieczeństwa wodorowego: zestaw prac B+R w zakresie inżynierii bezpieczeństwa technologii wodorowych.
  2. Strategia społeczno-komunikacyjnego bezpieczeństwa wodorowego: zestaw działań społeczno-komunikacyjnych wspierających rozwój gospodarki wodorowej i wdrażanie technologii wodorowych.

Komunikacja i upowszechnianie:

  1. Organizacja  konferencji w ramach podsumowania.
  2. Webinary i seminaria eksperckie.
Bezpieczny wodór