Współpracujemy z Uczelnią Łazarskiego

We wtorek, 21 marca 2023, w siedzibie Uczelni Łazarskiego nastąpiło oficjalne podpisanie porozumienia pomiędzy dr. Grzegorzem Malinowskim, Dyrektorem Instytutu Łukasiewicz – ORGMASZ a prof. dr hab. Maciejem Rogalskim, Rektorem Uczelni Łazarskiego.

 

Zawiązanie porozumienia ma na celu działanie w stronę innowacji w sektorze projektów badawczo – rozwojowych, oceny innowacyjnych technologii medycznych, wpływu nowych modeli organizacji opieki zdrowotnej (w tym nowoczesnych technologii), na zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy czy też uwarunkowania i strategie zielonej transformacji w branży tekstylnej, energetycznej oraz lotniczej w kontekście celów ESG.

 

Uczelnia Łazarskiego jest jedną z najlepszych polskich uczelni w międzynarodowym rankingu U-Multirank przygotowywanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Znajduje się w prestiżowym gronie 8% najwyżej ocenionych uczelni z całego świata.

 

W ramach zapisów umowy podjęta zostanie również współpraca w zakresie działalności edukacyjnej, naukowej i badawczej, a także realizacja wspólnych projektów z obszaru nowych technologii i cyfryzacji, w szczególności umiejętności cyfrowych.

dwóch osoby podające mające dłonie w uścisku
Pięc osób na tle baneru