Główny Specjalista ds. kontrolingu

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KONTROLINGU

 

Nr referencyjny PW/4/03/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • udział w przygotowywaniu rocznego planu finansowego Instytutu i cykliczne monitorowanie realizacji planu
 • udział w opracowywaniu budżetów jednostek organizacyjnych i bieżąca kontrola realizacji wraz analizą odchyleń
 • udział w przygotowaniu wniosku o subwencję i sprawozdania z jego wykonania
 • udział w przygotowaniu sprawozdania z działalności
 • tworzenie raportów na potrzeby analizy kosztów (osobowych, marketingowych i pozostałych kosztów organizacji)
 • opracowywanie wewnętrznych procedur związanych z obszarem finansowo-kontrolingowym
 • wdrażanie nowych rozwiązań i narzędzi kontrolingowych w celu optymalizacji i automatyzacji procesów
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi Instytutu i Centrum Łukasiewicza.

Oczekiwania:

 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki: ekonomia (finanse/rachunkowość)
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze kontrolingu (planowanie finansowe, budżetowanie, sprawozdawczość, analiza kosztów)
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności MS Excel, Power Point)
 • znajomość modułów FK w jednym z systemów klasy ERP
 • umiejętność sporządzania raportów i analiz
 • znajomość zagadnień finansowych i ekonomicznych
 • atutem będzie doświadczenie zdobyte w jednostkach sektora finansów publicznych
 • wysokie umiejętności analityczne
 • skrupulatność i dokładność
 • umiejętność pracy w zespole i chęć do dzielenia się wiedzą
 • komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru nowych technologii
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych
 • stabilne zatrudnienie
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 31 marca 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.