Kwitnie współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Śnieg jeszcze za oknami, a u nas już kwitnie współpraca z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

 

Liczna Grupa Brokerów Regionalnych i Specjalistów ds. Innowacji otrzymało owoce w postaci ofert produktowych i usługowych ponad 20 Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz.  Dzięki zawartemu w styczniu br. Porozumieniu pomiędzy Łukasiewicz – ORGMASZ i CDR w Brwinowie mogliśmy połączyć nasze doświadczenia i efektywnie upowszechniać innowację i wyniki prac B+R+I realizowanych w sektorze rolno-spożywczym oraz na obszarach wiejskich.

 

W środę i czwartek 8 i 9 marca w Brwinowie odbyło się spotkanie informacyjno-szkoleniowego dla pracowników Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR)oraz Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) wykonujących i wspierających zadania na rzecz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Drugiego dnia warsztatów Halina Sitko i Bogda Kępka eksperci z Łukasiewicz – ORGMASZ zaprezentowali „Możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez grupy operacyjne EPI”. Uczestnicy spotkania otrzymali bardzo konkretne przykłady i propozycje rozwiązań i katalogu usług wspierających które pozwolą im jeszcze efektywniej dostosować się do działań konkurencji z kraju i z zagranicy. 

Nowe technologie coraz silniej determinują przewagi konkurencyjne podmiotów, regionów i państw. W rozwoju i adaptacji nowych technologii można upatrywać szans na choćby częściowe pokonanie ograniczeń związanych z dużym rozproszeniem podmiotów sektora rolno-spożywczego, a także możliwość godzenia często sprzecznych celów ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Więcej o Rolnictwie 4. w naszej analizie.

Jesteśmy częścią  Sieci Badawczej Łukasiewicz, zrzeszającej obecnie 22 instytuty o szerokim spectrum kompetencyjnym, z łącznym potencjałem badawczym 4,5 tys. naukowców. Sieć Badawcza Łukasiewicz oferuje polskim przedsiębiorcom innowacyjne rozwiązania, stanowiąc pomost pomiędzy nauką a biznesem. 

To także jedna największych instytucji B+R w Europie.