Gdzie szukać pieniędzy na innowacje?

AGENDA SPOTKANIA:

 • 10:00 – 10:05 Nauka dla biznesu; dr Grzegorz Malinowski, Dyrektor Łukasiewicz – ORGMASZ
 • 10:05 – 10:10 Wsparcie dla biznesu; Marta Migoń, Senior Manager Youth Business Poland
 • 10:10 – 10:15 Partnerstwa z Siecią Badawczą Łukasiewicz; dr Artur Kwaśniewski
 • 10:15 – 10:20 4P, czyli jak to robimy w CRB; Bogdan Kępka
 • 10:20 – 10:45 Finansowanie MŚP w ramach Ścieżki SMART; dr Paulina Kaczor-Szkodny
 • 10:45 – 10:50 Jak rozpocząć współpracę z Łukasiewiczem? Monika Stygar
 • 10:50 – 11:20 Sesja Q&A 
 • 11:20 – 11:30 Podsumowanie; Jerzy Karwelis & Adrian Migoń 

Spotkanie już się zakończyło


Dołącz do spotkania już DZIŚ!
LINK DO REJESTRACJI

Udział jest bezpłatny, po rejestracji online. Liczba miejsc jest ograniczona!

Spotkanie odbędzie się poprzez platformę Zoom. Po zarejestrowaniu otrzymasz maila z linkiem do spotkania online.

Webinar skierowany jest do MŚP i początkujących przedsiębiorców, którzy rozwijają innowacyjne biznesy.

Podczas spotkania dowiesz się:

 • jakie są źródła finansowania;
 • gdzie zostanie zainwestowane ok. 140 mld Euro dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)- zakres, terminy, oferta przygotowania wniosków;
 • o korzyściach ze współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz;
 • o konkretnych przykładach projektów;
 • czy do projektu potrzebujesz naukowca;
 • jak skorzystać z wsparcia, zweryfikować swój pomysł i projekt.
Youth Business Poland jest częścią Youth Business International, sieci programów działających pod auspicjami Fundacji Króla Wielkiej Brytanii Karola III, która wspiera przedsiębiorczość w blisko 55 krajach świata. Youth Business Poland organizowany jest przez Fundację Inkubator Technologiczny.

Misją YBP jest rozwój przedsiębiorczości i kompleksowe wsparcie początkujących przedsiębiorców, aby mogli w pełni rozwijać swój potencjał, tworzyć stabilne firmy i nowe miejsca pracy.

Celem działalności fundacji jest pomoc firmom w realizacji ich polityki CSR oraz inicjowaniu współpracy ze startupami. YBP realizuje swoją misję poprzez organizacje programów akceleracyjnych, konkursów dla startupów, finansowania, warsztatów, konferencji i webinarów. W sieci YBP zrzeszonych jest blisko 130 mentorów, którzy aktywnie wspierają przedsiębiorców.

Łukasiewicz – ORGMASZ, jako jednostka analityczna Sieci Badawczej Łukasiewicz specjalizuje się w badaniach społeczno-ekonomicznych prowadzonych w szeroko rozumianym obszarze STI (Science, Technology, Innovation).

Celem Łukasiewicz – ORGMASZ jest dostarczanie eksperckiej wiedzy na temat skutków wprowadzania nowych technologii dla wspierania procesów decyzyjnych administracji publicznej, biznesu i obywateli.

W ramach Łukasiewicz – ORGMASZ działa Centrum Rozwoju Biznesu. Powołano je z myślą o przedsiębiorcach, którzy szukają współpracy z instytutami Łukasiewicza. Przedsiębiorcy ci często potrzebują nie tylko unikalnego rozwiązania, ale również doradztwa, które ukierunkuje rozwój ich firmy. Zakres działań Centrum Rozwoju Biznesu jest szeroki. CRB zajmuje się m.in. doradztwem biznesowym, wyceną własności intelektualnych czy konstruowaniem biznesplanów konkretnych technologii. Pozwala to przede wszystkim, na komercjalizację technologii i usług, których szeroka oferta znajduje się w każdym z 22 instytutów. Eksperci Centrum Rozwoju Biznesu, po nawiązaniu kontaktu z przedsiębiorcą, rozpoznają możliwości instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz równocześnie śledząc możliwości finansowania zewnętrznego. Pozwala to na kompleksowe podejście w ramach komercjalizacji technologii i usług.