Centrum Ekspertyz Technologicznych

Nasz projekt dedykowany jest sądom, prokuraturze, policji, adwokaturze, radcom prawnym.

Cel Projektu:

Celem Centrum Ekspertyz Technologicznych będzie wydawanie rzetelnych ekspertyz oraz opinii technologicznych w aspekcie spornych elementów podmiotów lub działań. CET wykorzystując potencjał swoich naukowców jest w stanie wypełnić lukę w zakresie pozyskiwania biegłych ad hoc spoza listy, jak również przygotowywać opinie instytucjonalne.

Korzyści:

Zapytanie skierowane do Centrum Ekspertyz Technologicznych w pierwszej kolejności trafia do pracowników Sieci Badawczej Łukasiewicz, a w przypadku nie znalezienia stosownych kompetencji poszukujemy specjalistów na rynku zewnętrznym. Zgromadzenie w jednym miejscu (CET) ekspertów z wielu dziedzin technologii pozwoli usprawnić pracownikom Państwa Instytucji proces poszukiwania odpowiednich specjalistów w określonych dziedzinach. Pozwoli to na sprawniejszy i bardziej skuteczny proces rozstrzygania spraw w obszarach technologicznych.

Rezultaty projektu:

Współpraca z Centrum Ekspertyz Technologicznych pozwala na otrzymanie sumiennej ekspertyzy od doświadczonych i pełnych pasji naukowców. Ponadto umożliwia przyśpieszenie procesu wydawania opinii, odciążając tym samym pracowników administracyjnych Państwa instytucji.

 

Bliższe informacje oraz proponowany harmonogram współpracy z Państwa Instytucją będzie indywidualnie omawiany przez osoby odpowiedzialne za projekt w Łukasiewicz – ORGMASZ.