Główny Specjalista – Ekspert Zarządzający Grupa Badawcza Inteligentna i Czysta Mobilność

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA - EKSPERT ZARZĄDZAJĄCY GRUPA BADAWCZA INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

został zakończony wyborem kandydatki.

Wybrana kandydatka: Emilia Pawlikowska

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

GŁÓWNY SPECJALISTA - EKSPERT ZARZĄDZAJĄCY GRUPA BADAWCZA INTELIGENTNA I CZYSTA MOBILNOŚĆ

 

Nr referencyjny PW/2/01/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Wymiar etatu: pełny etat

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy:

 • integrowanie strategicznych kierunków rozwoju państwa z potencjałem Instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz i potrzebami rynku,
 • projektowanie i prowadzenie badań i analiz w obszarze Inteligentna i Czysta Mobilność,
 • nadzór merytoryczny nad pracami badawczo-analitycznymi w zakresie wybranych Programów Łukasiewicza w obszarze Inteligentnej i Czystej Mobilności,
 • udział w pracach koncepcyjnych i koordynacji badań w obszarze oceny technologii, w tym: praca nad koncepcją badawczą, narzędziami badawczymi, współpraca z partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi,
 • śledzenie i analiza zmian społeczno-kulturowych, w tym globalnych megatrendów cywilizacyjno-technologicznych oraz ich potencjalnych i faktycznych oddziaływań na społeczeństwo, kulturę, gospodarkę i państwo,
 • sporządzanie raportów, zestawień i baz danych w oparciu o rezultaty pracy własnej i pracy zespołu,
 • prezentowanie wyników prowadzonych badań i analiz.

 

Oczekiwania:

 • stopień doktora nauk społecznych i co najmniej 2-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym albo wykształcenie wyższe magisterskie i co najmniej 3-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym udział w realizacji projektów badawczych,
 • doświadczenie zawodowe i/lub naukowe w obszarze zagadnień związanych ze wskazanym obszarem działań,
 • wysokie umiejętności analityczne,
 • umiejętność myślenia strategicznego,
 • znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, wysoko rozwinięta komunikatywność oraz umiejętność pracy zespołowej,
 • umiejętność realizowania wielu zadań i projektów jednocześnie.

 

Oferujemy:

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej,
 • pracę w najwyższych standardach zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi,
 • współpracę z bezpośrednim przełożonym opartą na samodzielności i zarządzaniu przez cele,
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników,
 • hybrydowy tryb pracy (praca zdalna/praca w siedzibie w centrum Warszawy),
 • możliwość objęcia prywatną opieką medyczną, grupowym ubezpieczeniem na życie, dostęp do pakietu usług sportowych,
 • stabilne zatrudnienie,
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim):

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający m.in. przykłady potwierdzające posiadane kompetencje.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 15 lutego 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk

Aplikuj

 

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.