Starszy Specjalista ds. waloryzacji nauki i wsparcia operacyjnego

WYNIKI NABORU

Konkurs na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. WALORYZACJI NAUKI I WSPARCIA OPERACYJNEGO

został zakończony bez wyboru kandydata/kandydatki.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”ORGMASZ” ogłasza konkurs na stanowisko:

 

STARSZY SPECJALISTA DS. WALORYZACJI NAUKI I WSPARCIA OPERACYJNEGO

(Senior Specialist in Knowledge Valorisation and General Affairs)

 

Nr referencyjny PW/1/01/2023/BG

Rodzaj umowy: umowa o pracę 

Wymiar etatu: pełny lub część (0,5)

Liczba stanowisk pracy: 1 

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Żelazna 87 

 

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za realizację zadań w czterech obszarach:

 • strategia i operacjonalizacja waloryzacji nauki
 • wsparcie komercjalizacji
 • praca przy konkretnych projektach
 • administracja projektów. 

 

Przykładowy zakres zadań na stanowisku pracy: 

     1. w zakresie strategii i operacjonalizacji waloryzacji nauki: 

 • wsparcie w zakresie strategii IP i komercjalizacji;
 • wsparcie w opracowaniu i ustanowieniu odpowiednich procesów oraz standardowych procedur operacyjnych związanych z waloryzacją nauki, m.in. ułatwiających i wspierających zarządzanie IP pod kątem internacjonalizacji;
 • wdrażanie projektów wewnętrznych dotyczących waloryzacji; m.in. obsługa i integracja zasobów bazodanowych dotyczących IP i komercjalizacji;
 • prowadzenie projektów związanych z IP, monitorowanie, wsparcie i doradztwo w procesie komercjalizacji;

     2. w zakresie pracy przy konkretnych projektach: 

 • przygotowywanie, weryfikacja i wsparcie przy realizacji dokumentów oraz umów dotyczących własności intelektualnej;
 • współpraca m.in. z Akceleratorem Łukasiewicz oraz wsparcie synergii działania z innymi działami związanymi z waloryzacją nauki w Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • wypracowywanie efektywnego modelu rozwijania rozwiązań technologicznych w ramach Programów Łukasiewicza;
 • składanie wniosków projektowych w międzynarodowych konkursach;
 • udzielanie wsparcia metodologicznego instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz, prowadzącym badania naukowe lub interdyscyplinarne;
 • pozyskiwanie projektów (uzyskanie dofinansowania) B+R realizowanych wspólnie z zagranicznymi i krajowymi ośrodkami badawczymi i uczelniami;

     3. w zakresie wsparcia komercjalizacji: 

 • wsparcie przy internacjonalizacji IP;
 • wsparcie komercjalizacji finansowanej z zagranicznych źródeł;
 • wsparcie w ocenie potencjału komercjalizacyjnego IP;

     4. w zakresie administracji projektami: 

 • wsparcie w procesie inicjacji, planowania, monitorowania i zamykania projektów realizowanych przez CFI;
 • wsparcie w zakresie baz danych związanych z przygotowywanymi i składanymi przez Instytut wnioskami projektowymi;
 • wsparcie w zakresie obsługi umów, w tym prowadzenie dokumentacji, monitorowanie realizacji i rozliczanie wyżej wymienionych umów;
 • współpraca z Działem Księgowości w zakresie rozliczania faktur;
 • współpraca z Działem Finansów w zakresie rozliczania projektów realizowanych przez Instytut;
 • współpraca z Działem Administracji i Organizacji w zakresie obsługi procesu realizacji zakupów i zamówień publicznych.

 

 Oczekiwania: 

 • wykształcenie wyższe; 
 • roczne doświadczenie w pracy z IP i waloryzacją nauki (m.in. komercjalizacja, licencje, spin-off, spin-out);
 • doświadczenie we wsparciu projektów lub w działach administracyjnych;
 • język angielski na poziomie min. B2-C1 (stała komunikacja w tym języku);
 • skrupulatność rozumiana jako wykonywanie zadań z dokładnością i starannością (zapytamy o przykłady z doświadczenia);
 • responsywność rozumiana jako zdolność do rozumienia i odpowiadania na potrzeby partnerów we współpracy w celu realizacji tych celów i w imię budowania efektywnych relacji (zapytamy o przykłady z doświadczenia);
 • doświadczenie w pracy w grupach międzynarodowych będzie dużym atutem.

 

Oferujemy: 

 • pracę w unikatowej instytucji analityczno-badawczej;
 • możliwość zdobycia wyjątkowego doświadczenia zawodowego;
 • niezbędne szkolenia, kursy a także możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych w innych formach;
 • możliwość poznania ekspertów z obszaru najnowszych technologii;
 • przyjazną atmosferę pracy wśród inspirujących i chętnie dzielących się wiedzą współpracowników;
 • opiekę medyczną, grupowe ubezpieczenie na życie, pakiet usług sportowych;
 • stabilne zatrudnienie;
 • niezbędne narzędzia pracy.

 

Wymagane dokumenty (sporządzone w języku polskim): 

 • CV,
 • list motywacyjny zawierający syntetyczny opis posiadanych kompetencji.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów do dnia 12 lutego 2023 r. poprzez formularz rekrutacyjny klikając w przycisk 

Aplikuj

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

Do przesłanych dokumentów prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).” 

Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną. 

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ”Orgmasz”. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie itech.lukasiewicz.gov.pl lub pisząc na adres rekrutacja@itech.lukasiewicz.gov.pl.