Świadczenie usług wsparcia na rzecz międzynarodowej działalności Centrum Foresightu i Internacjonalizacji (CFI) działającej w ramach Sieci Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. Znak sprawy: 03/01/2023/W

Postępowanie jest prowadzone na platformie zakupowej. Wszelkie informacje i dokumenty znajdują się:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713503

 

"Provision of services for the international activities of the Center for Foresight and Internationalization (CFI) operating as part of the Łukasiewicz Research Network – Institute of Organization and Management in Industry "ORGMASZ". Reference number: 03/01/2023/W

 

The tender procedure is run on procurement platform. On that platform, all necessary documents can be downloaded (in English and Polish language).

https://platformazakupowa.pl/transakcja/713503